En kort presentation av BV:s mission i utlandet

SVERIGE
BV grundades 1909. Det är ett evangelisk-lutherskt missionssällskap som stöder bibel- och bekännelsetrogen verksamhet i hem- och utland. Ett 90-tal föreningar med c:a 5 000 medlemmar finns från söder till norr.

ERITREA
Arbetet påbörjades 1911. År 1960 konstituerades den lutherska kyrkan i Eritrea (LCEr) som i dag har 18 församlingar med c:a 1 000 medlemmar.
Det finns i den nationella kyrkan nio präster och 16 evangelister. BV har f. n. inga missionärer i Eritrea, men senare under 1997 beräknas följande missionärer vara på plats i Asmara för att arbeta med ett bibel- och musikskoleprojekt:
Barnabas Mebrahtu
Carina och Johnny Bjuremo.

ETIOPIEN
Arbetet påbörjades 1921. År 1960 konstituerades den lutherska kyrkan i Etiopien (LCEt) som i dag har närmare 50 församlingar med uppemot 10 000 medlemmar. Det finns sju präster och 53 evangelister/lärare i den nationella kyrkan. Biståndsverksamhet bedrivs genom sjukvård och en omfattande skolverksamhet. BV har f n sex missionärer i Etiopien:
Lisbeth och Lars Jensen, Asella. Undervisning vid det teologiska seminariet.
Ingrid och Per Olof Nilsson, Addis Abeba. Administration och projektverksamhet.
Kristina och Per-Ebbe Ingvert, Addis Abeba. Administration och projektverksamhet.
Följande missionärer förbereder sig för utresa under 1997:
Ingrid Axelsson, Qersa. Sjukvårdsarbete (f n tjänstledig).
Hanna-Karin och Workneh Hechamo, Asella. Undervisning, litteratur- och projektarbete.
Christina och Jan-Åke Johansson, Qersa. Sjukvårds- och församlingsarbete.
Susanne och Olof Göransson, Asella. Undervisning och församlingsarbete.

KENYA
Arbetet påbörjades 1948. År 1963 konstituerades Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Kenya (ELCK) som i dag har c:a 400 församlingar med närmare 60 000 medlemmar. 57 präster och 158 evangelister är verksamma i den nationella kyrkan. Biståndsverksamhet bedrivs inom skolor, sjukvård och trädplantering. BV har f. n. åtta missionärer på plats i Kenya:
Gunhild Andersson, Ogango. Litteraturarbete.
Karin Gunnarsson, Ogango. Undervisning av diakonissor.
Paula Söderlind, Itierio. Församlingsarbete i kuriastammen.
Kerstin Nilsson, Itierio. Lärare vid gymnasieskolan.
Eskil Engström, Itierio. Administration

Ann-Mari och Erik Wiberg, Matongo.Undervisning vid teologiskt seminarium och journalistik.
Gunnel Gustavsson, Matongo. Undervisning vid svenska skolan och administration.

PERU
År 1994 sände BV sina två första missionärer till Peru. De är nu verksamma i stadsmission i en nordperuansk stad, Chiclayo, där de arbetar sida vid sida med missionärer från en amerikansk evangelisk-luthersk missionsorganisation (World Mission Prayer League).
I augusti 1995 konstituerades Evangelisk-Lutherska Kyrkan i Peru, som har sin verksamhet framför allt i landets södra delar. Våra utsända i Chicalyo är:
Emma och Henrik Birgersson. Församlingsarbete och administration.
En familj förbereder sig för utresa under 1997: Sinnika och Håkan Ekström. Sjukvårds- och församlingsarbete.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan