Jesu namn ett motgift mot döden

En dag förra sommaren kom grannpojken (sju år) springande in till oss. Han måste visa sitt fynd. I en spann hade han tre kopparormar eller ormslår, som han funnit. Han tog upp dem och lekte med dem, lät dem krypa på hans kläder och innanför kläderna.

– Usch, säger en av oss, jag ryser i kroppen bara jag ser en orm och så tänker jag på ormen i paradiset som var så listig.

Repliken från pojken kommer lika snabbt: Jag tänker på kopparormen i öknen (4 Mos. 21:5-9).

Vår lille grannpojke gav oss en tankeställare. När vi var fixerade vid ormens – förförarens – förmåga att spruta in syndens gift i oss, så var barnasinnet uppfyllt av motgiftet – det positiva och läkande. Visst fanns den gången i öknen krälande, giftiga ormar. De kröp kanske både utanpå och innanför kläderna på israeliterna. Usch, vi ryser! Dödade och döende människor ligger på marken. Gud ville visa att syndens lön är döden.

– Mose, be Gud ta bort ormarna! Vi har syndat! Israels barn förstår. Men vilken underlig lösning på det hela! Ormarna fortsatte att kräla. I stället för att uppleva att de försvann fick man se hur Mose fäste en orm av koppar på en stång. Gud hade gett order. Se nu upp på kopparormen, så ska ni bli vid liv, ni ormbitna! Jodå, man lydde – och dog inte. Motgiftet låg i Guds löfte.

JESUS OCH MOTGIFTET

Endast de som trodde Guds löfte och såg upp till kopparormen blev vid liv. På samma sätt kan endast de få evigt liv som i tro ser upp till Jesus, som den korsfäste och uppståndne Frälsaren (Joh. 3:14-16). Detta är evangelium för de av synden ormstungna.

Biskop Anders Nygren skriver: ”Evangelium är inte idéförkunnelse utan kraftverkan. Då evangelium predikas är det inte bara ett ord, som talas, utan det är något som sker. Guds egen kraft är på färde till människors frälsning.” Jämför gärna med undret bland de ormbitna i öknen!

Men Jesu namn – ett motgift mot döden? Ja visst! Namnet Jesus är ett uttryck för vad dess bärare är. Jesus är bäraren av uppståndelsen och livet. Vilket glädjebudskap för en värld, som håller på att dö i sina synder!

Någon skrev så här: ”Kan du tänka dig in i den fasansfulla situationen att du skulle vara med om att begrava någon du älskar, om du samtidigt visste att döden hade sista ordet och att Jesus aldrig hade uppstått från de döda? Vilket mörker! Vilken hopplöshet och otröstlig sorg!”

Men nu finns seger t. o. m. över döden, som håller oss i fruktan och slaveri hela vårt liv (Hebr. 2:15). Läkaren gör vad han kan för att uppehålla livet på den döende med syrgas, respirator eller strålning eller hjärtbyte. Det lyckas kanske till en tid. Men döden är oundviklig.

Kära du, släpp in Ordet om korset och Ordet om uppståndelsen i ditt hjärta! Det kristna hoppet talar om en fullständigt förkrossande seger över döden, Kristi seger. Den varar i evighet. Den som tror på Jesus ska leva om han än dör. Jesu uppståndelse är garantin på den totala seger Jesus vann på Golgata över synd, död och helvete. Vilka lysande framtidsutsikter, nu när vår fiende döden är besegrad! Kom ihåg att Jesu död och uppståndelse är det säkraste, ja, det enda motgiftet mot synd och död. Därför behöver vi dagligen under detta nya år påminnas om detta läkemedel för att driva ut dödens gift ur hjärtat. Döden är uppslukad och segern är vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? (1 Kor. 15:54-55.)

I Jesu namn finns liv och uppståndelse. När vårt hjärta fylls av evangelium tränger det bort

fruktan för döden, tar från döden dess kraft. Bibeln använder sig ofta av talande bilder. Döden kan ju liknas vid ett giftigt vidunder med en dödande gadd. Tänk på ormarna i israeliternas läger! Men se nu vad Bibeln säger: ”Du död, var är din udd?”

Ordet udd kan enligt bibellexikon också betyda gadd. Ormens vapen är giftet som sitter i gadden. Vi känner fruktan om vi vet att ormens bett är dödande. Vi känner också en viss fruktan om bara ett bi eller en geting surrar omkring oss. Biet kan sticka med sin gadd. Jag har själv i min ungdom blivit stucken av ett bi på tungan och det kunde slutat illa, eftersom tungan svullnade upp.

Ett bi, som stuckit, lär leva bara en kort tid. Gadden sitter kvar där den stack. Biet har inget vapen längre. Det surrar omkring som vanligt. Om vi nu visste att det var ett bi utan gadd, kunde vi låta det surra hur mycket som helst utan att känna rädsla. Du död, var är din udd (gadd)? Svar: Borta. Ty det är efter Kristi seger på korset över döden och satan och i uppståndelsen som döden förlorat sin gadd (udd). Den satt så att säga kvar i Jesus. Så får vi tänka om vår död. Vi märker ”surret” av döden runt omkring oss, men även om döden skrämmer oss är den för Guds barn lika ofarlig som ett bi utan gadd.

Om döden ”sticker till” så vet att det finns ingen gadd. Döden segrar nämligen inte över dem som har del i och tror på Kristi uppståndelse. Döden ska inte ens få behålla deras kroppar. Halleluja! Det ligger en förkrossande makt i Kristi uppståndelse.

Börja inte detta nya år utan ett fast och säkert uppståndelsehopp grundat på din Frälsare, Jesus Kristus. Tänk på att du utan detta hopp kommer att vakna i helvetet! Avslutningen på ditt liv kan komma detta nya år. Men Jesus ger oss liv som aldrig kan dö. (Joh. 5:24.)

Ove Bengtsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan