Från Fäderna

Under påskhögtiden skall man offentligen prisa, förkunna och bekänna de outsägliga under som Gud har gjort för oss genom Kristus. För vi var fördömda i synden, förlorade i döden och fångna under djävulen. Därifrån har Kristus frälst oss genom sitt blod och sin död och fört oss från synden till rättfärdigheten, från döden till livet, från djävulen till Gud.

Bland oss kristna är det påsk alla dagar, även om man en gång om året firar påsk på ett alldeles särskilt sätt, vilket inte är orätt. Det är vackert och prisvärt att man firar den tid då Kristus dog och uppstod. Men man bör inte minnas hans lidande och uppståndelse bara vid en viss tidpunkt utan alla dagar, såsom Kristus säger, enligt 1 Kor. 11:25 och parallellställen: Så ofta ni gör detta, gör det till minne av mig.

Jag vill aldrig tänka på något annat än detta: Uppståndelsen har skett för mig.

Martin Luther

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan