Köp tiden!

”Köp tiden, ty dagarna är onda.” Ef. 5:16. Så står det i min konfirmationsbibel. Ta väl vara på tiden, vill Guds Ande säga oss. Tiden kan man inte ersätta med något annat; den är oersättlig. Den dag som gått är borta. Hur blev den använd? ”Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid”, utropar Jesus i Luk. 19:41.

 

NÅDENS TID

Människan lever en liten tid. ”O att ni i dag ville höra hans röst.” Ps. 95:7. Det är det första vi skall betänka, när det gäller att ta vara på tiden. I dag är rätta tiden – inte i morgon. Uppskov är att säga nej. Det skall vara nu. ”I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan.”

Det går att leva utan Jesus, men att dö ensam, utan honom, är ångest och gråt i evig fördömelse tillsammans med djävulen och hans änglar i helvetet. Hur skall det bli? Hur lär jag känna Herren? Genom att höra hans röst. Vad säger då Guds Ord? ”Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor. 5:21. Tro evangelii glada budskap! Det står dig fritt att göra det! Det går alldeles utmärkt för varenda människa, därför att det i dag är nådens dag, nådens tid. Köp tiden!

 

FÖRLÅTELSENS TID

Det andra vi skall betänka är vandringen i Jesu sällskap. Håller vi dagligen god vänskap med Gud och våra medmänniskor ? Vi människor är ofattbart svaga kristna. Hur lätt blir inte en liten oförrätt, ett förfluget ord, till ett stort mörkt gap mellan oss. Så slösar vi tid på att värna vår ära. Guds rike är ett förlåtelsens rike. Vår tid skulle inte fyllas av tankar på medkristnas fel, egen fördel och förtjänst. Gud vill ju förlåta oss allt. ”Förlåt varandra, liksom Gud i Kristus harförlåtit er.” Ef. 4:32.

Rosenius skriver allvarligt om detta: ”Vill du kräva ut din nästas skuld, nåväl så gör det, men svara då också för dig själv för din stora skuld inför Gud.

Vem kan våga det? Använd tiden rätt! Köp den! ”Kristus tjänade inte sig själv, utan bar våra svagheter.” Rom. 15:3. Kära vänner, låt oss be om förlåtelse, låt oss förlåta, så blir blicken ljus, kärleken varm och levande. Köp tiden! Dagarna är onda. Tiden, dagen, är i sig själv inte ond. Hur skulle den kunna vara det, när Guds nådessol dagligen flödar? Herrens nåd är var morgon ny. Dagarna är onda för syndens skuld. Det är vår förtjänst. Låt oss dagligen fly till Guds goda ord och sakramenten och ha öppet böneumgänge med Gud, med och för varandra. Köp tiden! ”… hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden.” Hebr. 9:14. Så är detta vägen till liv!

Fride Månsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan