Missa inte Strandhems Bibelskola!

1990-talet skulle bli ”andlighetens årtionde”, sades det. Och när man tänker efter, så här lite över mitten av 90-talet, stämmer det nog. Svensken har som sällan tidigare intresserat sig för andliga, nej, and-lika ting – ande-upplevelser, andeväsen, nya andar, andra andar…

Kristen på tröskeln till 2000 talet

1990-talet skulle bli ”andlighetens årtionde”, sades det. Och när man tänker efter, så här lite över mitten av 90-talet, stämmer det nog. Svensken har som sällan tidigare intresserat sig för andliga, nej, and-lika ting – ande-upplevelser, andeväsen, nya andar, andra andar…

Andtruten och stressad kommer du rusande till ett av ditt livs vägskäl. Det gäller att snabbt välja riktning. Så svårt det kan vara i dagens andliga läge – just därför att det är ett and-likt vägskäl du hamnat i! Ingen väg verkar vara fel, ingen heller den rätta.

När du hämtat andan, ser du att det finns en skylt på vilken det står Strandhems Bibelskola. Där hittar du äntligen en plats i tillvaron där du kan andas ut – och inte minst andas in…

…den rena, friska luften, den Helige Andes vind, den som skänker din hjärna klarhet och hjälper dig att rätt bedöma alla olika vindriktningar i denna s.k. andliga värld.

Att i en eller två terminer få tränga in i Bibelordet, i Bibelns värld med dess språk, miljö, kultur, allt detta som omgav Jesus under hans vandring med människorna, ger dig en rikedom av oskattbart värde.

Att i Bibelordet få se vad som är meningen med ditt liv, att få ösa ur den kristna trons outtömliga källa där du i din egen spegelbild ser en människa som är älskad av Gud, detta ger dig en glädje och frimodighet inför alla livets skeenden, inte minst inför döden.

Det är bara den kristna tron som kan ge dig en stabil plattform att stå på. Den kan hjälpa dig att välja rätt väg och pröva allt som blåser omkring dig och vill blåsa omkull dig.

Den Helige Ande kan inspirera dig – andas in i dig – så att du i Bibeln kan läsa dig till Guds vilja med dig. Den Helige Ande kan kläda dig i sin dräkt, så att du kan låta andra människor andas in din ande-dräkt, ”våra liv har nämligen en ljuvlig och livgivande doft på grund av vår gemenskap med Gud” (2 Kor. 2:15).

På Strandhems Bibelskola får du som stipendium Guds vapenrustning (läs Ef. 6:11–17) och med den kan du få ”gå med i Kristi triumftåg och berätta för andra om Herren och sprida det glada budskapet som en välluktande doft” (2 Kor. 2:14).

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan