Redaktören har ordet

Perspicere (lat.) betyder ”se igenom”, ”se tydligt”. Att ha perspektiv på tillvaron är bra. För att bli riktigt klarsynta behöver vi vidga vårt perspektiv bakåt i tiden, över nutiden och framåt.

Eftersom vi alla i andligt avseende är blindfödda, behöver vi alla hjälp för att kunna genomskåda oss själva och se Frälsaren tydligt. Här kan bara den Helige Ande skänka klarsyn. Det vill han gärna göra, och han använder Guds ord som medel. För oss är det av nöden att ödmjukt och ofta be den blinde tiggarens bön: Herre, ge mig min syn! ”Gör så att jag kan se igen!” (Mark.10:51.)

Vi behöver också Guds hjälp till att besinna hur få våra dagar är, så att vi får visa hjärtan, ser klart och får förstånd på att köpa tiden. Den som kör bil på snabba motorvägar rekommenderas att kasta en blick i backspegeln var femte sekund. För att kunna färdas tryggt framåt behöver vi perspektiv bakåt. Och lite historia serveras i detta nummer. Fler historielektioner kommer att följa. Ett referat från en temadag om skapelse – evolution stryker under vikten av att vårt perspektiv bakåt börjar med skapelsen. Om inte de första kapitlen i 1 Mos. är historia – vad är vi då frälsta ifrån och vad är vi frälsta till? En tänkvärd fråga, som G.A. Danell formulerat. Tron på evolutionen grumlar alla perspektiv. En (stor) syndare är jag. Inte så svårt att bekänna; går ibland av bara farten. Men farisé – någon farisé är jag i alla fall inte! Både utrymme och förmögenheter begränsar med nödvändighet spalten ”saxat”, men tanken är ändå att den, tillsammans med andra artiklar, ska hjälpa oss att se igenom den tid vi lever i, genomskåda och avslöja tidsandan, som egentligen i varje tid är gudsfientlig, förledande och – lockande. Det är ingen lyx att utifrån Bibelns ord skaffa sig vida vyer. Det handlar ju om att tillväxa i tro, hopp, kärlek och tålamod, intill änden, och bli salig.

Sam-Arne Nilsson

Foto: –