Din dag

Det var något outsägligt viktigt invånarna i Jerusalem hade försummat. Jesu tårar över staden kommer oss att ana att det här var fråga om högst allvarliga ting. ”O att också du visste, och det i denna din dag, vad din frid tillhörer! Men nu är det fördolt för dina ögon…”

Hur är det nu för dig? Hur förflyter din dag ? Har det under dina levnadsdagar och nådedagar gått upp för dig vad det är som hör till din frid? Eller faller över din levnadsväg mer och mer i evig bemärkelse något av den förfärliga dom som Jesus förutsade skulle drabba det nådesföraktande Jerusalem? ”Ty dagar skall komma över dig, då dina fiender skall kringskansa dig och omringa dig och tränga dig på alla sidor; och dig och dina barn, som är i dig, skall de slå ned till marken, och de skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte kände den tid då du var sökt.”

– Vilket fruktansvärt mörkt framtidsperspektiv!

Ännu är det din dag. Och nu säger Herren så: ”Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall skänka mycken förlåtelse.” (Jes.55:7.)

Harald Nilsson (Ungdomsbladet, 1962)

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan