Redaktören har ordet

Sök Herren! Ett välment rop till dig som är på väg bort från ditt livs Gud. Sök Herren, du som inte känner honom!

–Varför? frågar du. Jag ämnar leva livet. Var vänlig och hindra mig inte! Har du aldrig hört att det är Herren Jesus som är Livet? Utan honom blir redan din stund på jorden fattig. Alla eventuella vinster måste så snart lämnas. Och ”utan Jesus är ock evigheten idel mörker, gråt och evig död”. Men med Jesus – liv och över nog. ”Den som tror på Sonen har evigt liv.”

Sök Herren nu! Sök honom, medan han låter sig finnas! Gårdagens tillfällen har du ju förspillt; morgondagen vet du ingenting om, men i dag är den välbehagliga tiden, den enda dag som garanterat är din dag. Fånga dagen – sök Herren!

Sök Herren, som länge har sökt dig och som ännu säger: ”Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.” När Frälsaren inte längre står för dörren kan den inte öppnas.

Sök Herren i Bibeln! Jesus är dess skatt. Sök den, sök den! Och du som har blivit funnen av Herren, far efter att lära känna honom! (Läs Fil. 3: 7–11!) Sök Herren!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –