Upprop – se hit!

Biskop Bertil Gärtner, preses i Svenska kyrkans fria synod, har sänt ut ett upprop till kristna i vårt land, med följande inbjudan: ”Alla som vill hålla fast vid skrift och tradition utan att alls vilja lämna sin kyrka inbjuds härmed till ett landsmöte för att samtala om den en gång för alla givna grunden och vittna om att ’apostolisk kyrka’ betyder att vara trogen mot vad Herren har uppenbarat i sitt heliga Ord. Landsmötet äger rum i Linköping den 8 och 9 november i år.”

Verksamheten inom våra organisationer och föreningar har vi ofta sett som en del av Svenska kyrkan och vi önskar att kunna verka inom Svenska kyrkan även framöver. Vår situation har dock efterhand blivit allt svårare genom att kyrkans ledning genom upprepade beslut gått utöver och emot Guds Ord och kyrkans bekännelse. När Biskop Bertil Gärtner nu kallar till samling för att samtala om situationen i Svenska kyrkan på Guds Ords grund känner vi glädje och tacksamhet.

Vi ser i landsmötet en möjlighet att ta något av det ansvar som vilar på oss. Vi finner det angeläget att ni missionsvänner, tillsammans med oss, genom er närvaro i Linköping stöder detta initiativ. Därför uppmanar vi er alla att gemensamt planera resor så att så många som möjligt – män och kvinnor, unga och gamla – kan delta i denna manifestation. (Orientering om programmet i nästa nummer. Beräknad kostnad för deltagande: 250 kr/pers.)

Inför landsmötet är två dokument framtagna: ”Grunden och gränserna” och ”Ett apostoliskt utformat kyrkoliv för Svenska kyrkan”. De vill visa på vad kristen tro är och innebär. Dokumenten finns tillgängliga på våra missionsgårdar Strandhem och Åhus. De kan också, jämte detaljprogram beställas via BV:s expedition, tel. 08- 33 25 23. Tag del av dem!

Låt oss framför allt förbereda detta företag i bön. Låt oss arbeta för, och be om, att biblisk kristendom även i framtiden skall få livsrum i Svenska kyrkan. För Gud är ingenting omöjligt!

Nils-Göran Nilsson
Fride Månsson
Arthur Einarsson
Fredrik Carlsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan