New Age – nutidens Religion?

Detta är den första av två artiklar, som belyser fenomenet New Age. I nästa nummer kommer den andra – New Age och kristen tro.

Detta är den första av två artiklar, som belyser fenomenet New Age. I nästa nummer kommer den andra – New Age och kristen tro.

Nyandlighetens trosföreställningar – ofta under namnet New Age – vinner allt större terräng i svenska folkets medvetande. Experterna förutspådde att modern vetenskap helt säkert skulle göra religionen överflödig i ”sekulariseringens århundrade”. Men så blev det inte. Nu i slutet av 1900-talet kan vi i stället se tillbaka på en nyandlig blomstringstid som är svår att finna maken till.

 

EN TID AV ANDLIGT SÖKANDE

Nyandligheten och det oförklarliga är trendigt i dag. Intresset avspeglar sig inte minst i ständiga inslag i veckotidningar, böcker och massmedia.

TV 4 sände tidigare i år Paranormalt, en programserie på 22 avsnitt med höga tittarsiffror. Vanliga fenomen inom New Age, som drömtydning, kristallhealing, UFO, underkastades en tveksam vetenskaplig skärskådning. Programmen gav intryck av att vilja legitimera nyandliga fenomen och trosföreställningar och hade ett underförstått budskap om att det finns en oförklarlig och ännu oupptäckt verklighet som man bör anamma.

Numera har varje småstad med självaktning en eller flera alternativa bokhandlar, som saluför New Age´s idéer. Gör gärna ett studiebesök i någon av dem. Bli inte förvånad om en sötaktig rökelsedoft slår emot dig. I bakgrunden brukar höras en speciell, softad musik. Alla dina sinnen kommer att tas i anspråk. Längs med väggarna ser du hyllor fyllda av böcker, som erbjuder dig hjälp att finna ditt inre jag, att bli en bättre människa, att tänka positivt. Andra böcker kan lära dig något om meditationsteknik, astrologi, tankeläsning, drömtydning, spådomskonst och alternativ läkekonst.

Kanske, ja ofta, har en eller annan bok från något kristet förlag smugit sig in i bokutbudet, exempelvis Vägledning till frid av Carl Olof Rosenius. Mitt på golvet finner du nog ett ställ med stenar i olika färger och former som kallas kristaller. Små instruktiva lappar förklarar för dig att rätt kristall, buren eller lagd på rätt ställe, kan hjälpa dig mot närapå allt du behöver. En tillmötesgående expedit, som ger intryck av att snarare vara en lyssnande terapeut än en ivrig försäljare, menar att de verkligen fungerar.

För några år sedan publicerades ett försök att i siffror belägga hur stor New Age-rörelsen vuxit sig i Sverige. Enligt den framtagna statistiken lär upp emot ett par, tre miljoner människor i vårt land, medvetet eller omedvetet, åtminstone delvis sympatisera med idéströmningarna inom New Age. Några procenttal från statistiken kan vara belysande (från 1994):

  • c:a 50 % av svenska folket tror att vi genom olika metoder och tekniker kan få veta något om framtiden. En halv miljon svenskar låter sig regelbundet bli spådda!
  • c:a 35 % instämde i påståendet att utomjordiska varelser ibland besöker jorden.
  • c:a 35 % menade att det är möjligt att kontakta de döda.
  • c:a 30 % trodde på reinkarnation (återfödelse).
  • c:a 30 % kunde tänka sig att anlita alternativ läkekonst och medicin.
  • c:a 20 % bejakade astrologin som sann.

Troligen hade procenttalen varit ännu högre i en dagsfärsk undersökning. Resultatet blir mer slående om man jämför med antalet tillfrågade som ansåg sig vara kristna i traditionell mening.

Det var, beroende på åldersgrupp, bara mellan fyra och tio procent som identifierade sig som kristna – lite drygt en halv miljon svenskar. Vi ser alltså hur folkreligiositeten just nu genomgår en drastisk förändring i riktning mot nyreligiösa tankar. Vi kan konstatera att i Sverige tankegods från New Age-rörelsen med god marginal har gått om den traditionella kristendomen som religiös livsåskådning.

För kristna i slutet av 1900-talet är det därför viktigt att orientera sig något i New Age’s snåriga landskap.

 

DEN MODERNA KRISEN

Vi lever i en tid med andligt sökande av stor omfattning. Hur kommer det sig? Det var ju inte den utveckling som gårdagens experter förutspådde. Orsakerna står nog att finna på flera håll. Jag väljer att lyfta fram ett vanligt och rimligt försök till svar, som vi kan benämna den moderna krisen:

För dagens människa är det svårt att hålla fast vid den tro som länge varit förhärskande: att vetenskap, framsteg och förnuft kan förklara och lösa alla frågor och problem. Trots all utveckling finns ju exempelvis sjukdom och svält kvar. Under det att materialism, nationalism och radikal teologi dödförklarade Gud och kämpade för ett religionslöst västerland blev världen kall, hård och tom på mening. Världen miste sin ”förtrollning”. Till följd av kristendomens krympande inflytande har det uppstått ett existentiellt vacuum.

Människor har inte längre några tydliga normer och färdiga livsmönster att följa – dessa har försvunnit eller förändrats. Dagens människa står utan självklara svar och alltför ensam inför livets svåra frågor.

Människan känner sig inte hemma i den moderna världen. Hon anar att tillvaron har mer att erbjuda än vad det moderna projektet medgav. Bakom kulisserna anar människan den andliga delen av verkligheten, som sedan länge har sopats bort från scenen. Hon saknar kontakten med verklighetens andliga dimension.

Detta är den moderna kris som är en av drivkrafterna bakom dagens andliga sökande. Det vacuum som uppstått måste fyllas.

 

SÖKANDET

Under 1970-talet sökte man sig oftast till tydligt avgränsade och strikt organiserade, sektliknande nyandliga rörelser med färdiga trossystem. I dag aktar sig sökaren oftast för sekter. De anses farliga. Nu är det det öppna sökandet som gäller. Privatreligiositeten hyllas. Man väljer själv vad man vill pröva i det stora utbudet på religionens marknad och experimenterar sig så fram till en egen variant.

Man väver sin egen väv, större och större, av New Age-miljöns olika trådar. Att de hämtats från olika religioner gör inget – alla religioner är ju lika sanna, menar man. Inte sällan är det sådant som framställs som gammalt, naturligt och österländskt som attraherar mest i jakten på att återge världen dess förlorade ”förtrollning” och mening. Toleransen är stor – man plockar lite här och lite där och tar vara på det som passar. Sanningsfrågan är underordnad. Det är viktigare att det känns rätt, att det tycks fungera för den enskilde.

 

NEW AGE

Det mesta i dagens andliga sökande brukar gå under namnet New Age. Det är svårt att enkelt förklara vad New Age är och går ut på. New Age är nämligen ingen enhetlig organisation med stadgar, årsmöte och styrelse, utan består av mängder av olika idéströmningar och rörelser, och varje individ formar själv sin egen tro. Det är lättare att få grepp om New Age om man ser på företeelsen som varianter av en livsfilosofi, med vissa gemensamma drag i sättet att tänka och betrakta livet. Och det är dessa gemensamma grundtankar som gör det meningsfullt att – trots de stora skillnaderna mellan olika individers tro och olika idéströmningar – samla dem under ett gemensamt namn som New Age.

Vi ska nu under tre rubriker försöka förstå hur en något så när inbiten New Age-troende skulle kunna beskriva de bärande grundtankarna.

 

Allt är ett

Hela kosmos utgör en helhet. Allt hänger ihop i en enhet. Människan är en del av helheten, liksom trädet och katten. Vi kan också uttrycka det så, att i delen ryms helheten, mikrokosmos innehåller egentligen hela makrokosmos. Du och jag är egentligen ett.

Vi är djupast sett inga självständiga personer. ”Du är jag, jag är du, vi är allt.” Orsaken till att vi hör samman står att finna i att helhetens samtliga enskilda delar ytterst består av samma kraft och energi. I den mån man som New Age-troende talar om Gud, så är det denna i allt inneboende kraft som kallas för Gud. Alltså är allt Gud – även du och jag. Gud finns inom oss i form av den opersonliga kraft och livsenergi som också är vårt egentliga jag. Kunskapen om och erfarenheten av denna kraft inom oss – som förenar oss med helheten – ger livet en andlig dimension; verkligheten är större än du först trodde! I modern tid har människan brutit sig loss ur den stora helheten. Hon har bortsett från verklighetens andliga dimension med den moderna krisen som följd. Genom att sätta dig i förbindelse med kraften, energin, kan du komma i harmoni med helheten. Och det är först då du mår bra, finner ditt rätta jag och kan utvecklas till det du är tänkt att vara. Det är då du blir en del av rätt sammanhang och kan påverka helheten.

 

Målet

Målet är att du ökar din kontakt med den kraft som genomsyrar allt för att så få kunskap om och känna samhörighet med helhetssammanhangen. Då kommer du att fungera i samklang med helheten och helheten tar hänsyn till dig.

Det finns en förväntan på att allt fler människor ska finna denna samhörighet och harmoni med helheten, att fler och fler ska omfatta och förstå New Age’s idéer. Ju fler som blir övertygade, desto bättre blir tillvaron för allt och alla. När majoriteten av folket tagit till sig de nyandliga idéerna inträder en ny, efterlängtad tid, i både andlig och samhällelig, värdslig mening.

En ny världsordning, kallad den nya tidsåldern (på engelska the New Age – det uttryck som gett hela rörelsen dess namn!), har då trätt in och avlöst den förra.

Ungefär så här kan en New Ageanhängare se på tillvaron och dess mening. Men hur menar man att målet ska nås?

 

Hur nås målet?

En New Age-are söker alltså kunskap om och erfarenhet av verklighetens andliga dimensioner. Och då duger inte de normala vägarna till kunskap, som att observera med våra sinnen och använda förnuftet. Nej, i stället når vi kunskap och erfarenhet med hjälp av skilda tekniker, terapier och metoder. På olika sätt bidrar de till den insikt som är så viktig, menar man. De hämtas som vanligt från vitt skilda håll och sammanhang, och deras ursprungliga innebörd får ofta genomgå en omtolkning. Som exempel kan nämnas:

  • Meditationstekniker som mantrameditation, zenmeditation, yoga och TM.
  • Spådomskonster som astrologi och tarotkort.
  • Healing och altemativmedicinska terapier som homeopati, kristallhealing, färgterapi, irisdiagnostik och i viss mån akupunktur och zonterapi.
  • Häxeri, magi, seanser och nyhedendom i modern tappning.

Det finns åtskilligt fler varianter och de blir ständigt fler och fler. Gemensamt för dem alla är att man menar att de öppnar för och tar vara på en större verklighet, den andliga dimensionen, som den moderna människan kommit bort ifrån i sitt snäva materialistiska och nationalistiska tänkande.

För New Age-anhängaren vittnar också sådant som UFO, profetiska budskap från verklighetens andra sida och parapsykologiska fenomen, t. ex. tankeöverföring mellan människor, om att deras världsbild är den rätta. Återigen: det är viktigt att ha klart för sig att olika anhängare tar till sig olika delar, och tar varierande starka intryck av dem. De mest inbitna väver in de flesta av New Age-trådarna i sin väv och låter den prägla sitt hela liv. De deltar regelbundet i kurscentrens utbud och i lokala samlingar, de frossar i New Age-litteraturen, äter vegetarisk mat och umgås med likasinnade. Den normale anhängaren ser sig kanske inte själv som ”New Age-are” men har ändå, mer eller mindre oreflekterat, gjort några av New Age-trådarna till viktiga inslag i sin individuella livsåskådningsväv.

Fredrik Carlsson, teol. stud, ordf. i KUS

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan