Recensioner

VÄCKELSE OCH VÄXTVERK I ETIOPIEN av Agne Nordlander. EFS-förlaget. 214 sid.

Precis som boktiteln anger, levandegörs den oerhört dynamiska evangeliska väckelsen i dagens Etiopien – ett av de stora undren i vår tid – samt den evangelisk-lutherska Mekane Yesus-kyrkans historiska utmaning att på ett vist och smidigt sätt ”hantera” och integrera denna explosionsartade församlingstillväxt, allt tecknat mot bakgrunden av en mycket säregen och komplex kulturell kontext – det konglomerat av folk och stammar och tungomål som går under beteckningen Etiopien.

Agne Nordlander, som är teologie doktor och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap, arbetade 1992–96 som teologisk lärare på Mekane Yesus-kyrkans prästseminarium i Addis Abeba. Under dessa fyra år verkade han också tidvis som gästföreläsare vid Lutherska kyrkans (LCEt:s) teologiska seminarium i Asella.

Författaren säger själv: ”Min bok är en kärleksförklaring till den dynamiska kyrka jag såg växa fram, så full av gudsrikets tecken och samtidigt i intensiv växtvärk. Det är som att göra en nutidsresa i Apostlagärningarna.” Boken är synnerligen lättläst och engagerande, samtidigt som den är både lärorik och tankeväckande. Den väjer inte för de svåra och kontroversiella frågor som alltför ofta sopas under mattan.

Varför är det väckelse och församlingstillväxt i Etiopien? Blir folk verkligen helade, eller är det bara fråga om massuggestion och inbillning i en förvetenskaplig kultur? Vad är andebesättelse? Andeutdrivning – vidskepelse eller verklighet? Finns andebesättelse i vår kultur? Dialog med Etiopiska ortodoxa kyrkan – omöjlig möjlighet? Väckelse och förnyelse inom Etiopiska ortodoxa kyrkan? Kan Etiopien bli sjävförsörjande? Vad gör man åt korruptions-och beroendesyndromet? Är Mekane Yesus-kyrkan självunderhållande? Kan Mekane Yesus-kyrkan hålla ihop de olika folkgrupperna? Alla dessa frågor, och många fler, får sin på biblisk grund vilande, pedagogiska behandling i boken. Ärlighet, kunnighet, erfarenhet och inlevelseförmåga har bidragit till att de flesta svar och förklaringar övertygar även en ganska kritisk läsare.

Boken vänder sig till var och en som vill veta mer om det som händer och pågår just nu i en del av Guds världsvida rike. Vi får också indikationer på varför saker och ting sker där de sker.

Bokens avslutande del fokuserar på det andliga läget och klimatet i vårt kära fosterland. Kan vi få uppleva en liknande, välbehövlig och efterlängtad väckelse hos oss i Sverige? Kan det ske hos oss? Vad kan vi lära av Mekane Yesus-kyrkan? Nordlander pekar på sex olika faktorer, som han anser ha bidragit till väckelsens framväxt: tilltron till Guds ord, prioriteringen av bönen, den kristocentriska omvändelseförkunnelsen, den evangelisatoriska visionen, öppenheten för den Helige Ande samt lidandet för Kristus. Vidareutvecklingen av dessa sex punkter är något vi alla mår mycket väl av att läsa och begrunda och framför allt ta till oss.

Man instämmer helt med författaren då han, med tanke på vår sekulariserade och förtvinade situation, i slutkapitlet utbrister: ”Väckelserapporterna från Etiopien väcker ett begynnande hopp. Vad kan vi lära av Mekane Yesus-kyrkan? På den frågan har jag givit sex svar i detta kapitel. Jag kan bara tillägga Jesu ord i sändebreven till de sju församlingarna: Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna! Läs, samtala, meditera och bed över dessa svar!”

Per-Martin Hjort

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan