Redaktören har ordet

”Innanför eller utanför, var skall du stå en gång?” Det kommer en dag ”när husets Herre har stigit upp och stängt porten” då frågan är för evigt avgjord. Det är i dag, när du ”hör Herrens röst”, som denna fråga avgörs.

”Innanför eller utanför, var skall du stå en gång?” Det kommer en dag ”när husets Herre har stigit upp och stängt porten” då frågan är för evigt avgjord. Det är i dag, när du ”hör Herrens röst”, som denna fråga avgörs. Därför är det oss angeläget att genom ett par inslag i detta nummer väcka och förmedla den närgående frågan: Var skall du stå en gång?

Vad gör det väl om allt går galet och mitt kristenliv går i kras, om jag bara likt rövaren får vara med Herren Jesus i paradiset? Då är allt vunnet! Å andra sidan: ”Vad skall det hjälpa en människa, om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ?”

”Kom, ty nu är allt redo!” Så skulle tjänarna ropa på befallning av den man som tillrett den stora festmåltiden (Luk. 14). En sådan Guds ords tjänare, som troget förde ut bjudningen ”på gator och gränder” till ”fattiga och krymplingar, blinda och lama” var Axel B. Svensson, som presenteras i detta nummer. Mycket kunde sägas om honom och till hans fördel, men utan tvivel hedras hans minne mest genom att han framställs som en av de glädjebudbärare som i Luthers och Rosenius´ anda predikat evangelium för syndare utan alla ”om” och ”men”.

”Samhällsansvar” är numera temat för 21 Söndagen efter Trefaldighet. De aktuella texterna hade förr rubriken ”Det himmelska och det jordiska medborgarskapet”. Om detta dubbla medborgarskaps förpliktelser finns det en aktuell artikel i detta nummer – jämte åtskilligt annat läsvärt.

En del prenumeranter har av redaktionen besvärats med en enkät angående Till Liv. Vi ber att få tacka dem som svarat och som därigenom gett oss många värdefulla synpunkter för det fortsatta arbetet. Tack för all uppmuntran och tack för förbön! Vi kan inte göra alla till lags, men vi lovar att försöka rätta oss efter positiv kritik och goda förslag! Vi är fortsättningsvis öppna för läsarnas synpunkter och kommer också att skicka ut ytterligare ”frågeformulär”.

Olycksfall i arbetet förekommer även i tidningsbranschen. En del prenumeranter har fått nr 10 med åtta blanka sidor. Några har hört av sig, men vi misstänker att det kan finnas fler som har fått sådana exemplar. Räds ej att meddela redaktionen, så att vi får skicka en komplett tidning!

Fortsätt att be för tidningsarbetet!

Foto: –