Redaktören har ordet

Hela mänskligheten blev genom syndafallet ”det folk som vandrar i mörkret” – mot den eviga hopplöshetens mörker. ”Vore ej det Barnet fött, förtappat bleve då allt kött.” Det är bakgrunden; sådan ser vår verklighet ut.

Men nu har Frälsaren kommit! Han kom för att ”strida, lida dödens smärta, att vårt hjärta frid må vinna och en öppnad himmel finna”. Alla har fått del i Kristi seger. Därför har vi grund att tillönska varandra en god jul – i Jesu namn.

Julen är barnens högtid. Barn behöver få reda på att Frälsaren är deras vän. ”Låt barnen komma till mig”, säger Herren Jesus än i dag. – Flera inslag i detta nummer belyser och stryker under vikten av kristet barnarbete.

Utan barn och ungdomar, väl förankrade i kristen tro, ser framtiden mörk ut för kyrkor och samfund. Därför var det glädjande att så många vakna ungdomar visade intresse för det landsmöte som hölls i Linköping 8-9 november. Två uppslag i detta nummer har vi ägnat åt denna på ett sätt historiska manifestation, som väckt såväl hänförelse som förargelse – även i de bekännelsetrogna leden. Att det finns olika uppfattningar i kyrkofrågan lär vi få leva med. Må detta förhållande bara inte fördunkla för oss det faktum att vårt missionsansvar är stort och uppdraget brådskande – i Sverige, i Afrika och i Sydamerika!

Julen är den tid på året då ensamheten kan bli särskilt tung och bitter. Läs om ensamhet och gemenskap – med eftertanke!

När vi i redaktionen sammanställer första årgångens sista nummer av Till Liv känner vi ett starkt behov av att tacka Herren Gud och många människor – alla skribenter, illustratörer och fotografer – och tryckarna – utan vilka tidningen inte blivit vad den nu är, och alla prenumeranter, utan vilka det inte vore lönt att anstränga sig med tidningsmakeri. Ni är ganska många nu, en bra bit över 2 000 prenumeranter! Tänk om var och en av er skaffade en ny prenumerant…

En önskedröm för tidningsstyrelse och redaktion inför det nya året! Och ett böneämne.

Foto: –