Nu vill vi missionera via Internet!

Hur ska vi nå ut? Det är en fråga vi ständigt brottas med. Hur når vi vårt eget folk med evangelium? Kan ett nytt medium som Internet nå nya målgrupper?

Hur ska vi nå ut? Det är en fråga vi ständigt brottas med. Hur når vi vårt eget folk med evangelium? Kan ett nytt medium som Internet nå nya målgrupper?

Gå ut i hela världen och gör alla folk till Jesu lärjungar! lyder marschordern. Vårt uppdrag är givet. Budskapet är oförändrat – ett och detsamma: ”Se, Guds Lamm, som bär och borttager världens synd!” Det glada budskapet – Guds oförvanskade ord till alla folk!

Hur ska vi då nå ut? Det är en fråga vi ständigt brottas med. Hur når vi vårt eget folk med evangelium? Kan ett nytt medium som Internet nå nya målgrupper? Vi lever mitt i en föränderlig värld. Ny teknik ser dagens ljus, nya sätt att förmedla information. Blixtsnabbt kan man nu skicka meddelanden kors och tvärs över jordklotet med telefon, telefax och med s.k. elektronisk post. Det snabbast växande mediet är Internet, som består av ett nät av datorer, som inte ägs av någon, där alla kan kommunicera med alla.

 

EVANGELIUM PÅ INTERNET

I USA har 95 miljoner människor tillgång till Internet. Det är inte längre bara datafantaster som surfar sig fram på web-(hem-)sidorna. 1996 var 500 000 svenskar uppkopplade till Internet. År 2 000 räknar man med att över två miljoner svenskar kommer att ha tillgång till Internet. Redan kan man shoppa och betala sina räkningar över Internet. Undersökningar från Göteborgs skolor visar att mer än 50% av ungdomarna hämtar all sin information från Internet!

Visst finns den onde med sina nedbrytande krafter även på Internet men det finns också mycket som är positivt och relativt sett mycket som är kristet på nätet. Under okt -97 hade Crossnet (Sveriges största kristna databas, som är helt fri från våld och pornografi) 100 000 besökare!

Evangelium behövs också på Internet. Därför har Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner med systerorganisationer beslutat att satsa på Internet. Varmt välkomna till vår nyöppnade gemensamma hemsida:

  • www.crossnet.se/msbv/ eller
  • www.msbv.se
  • (BV-Förlag hittar du på egen s.k domän: www.bv-forlag.se)

Målsättningarna med IT-satsningen är följande:

  1. nå icke-kristna med evangelium
  2. presentera missionssällskapets verksamhet utåt
  3. förbättra kommunikationen utåt och inåt

Lägger man ut en andakt eller predikan på Internet kan den i nästa sekund läsas av alla de människor över hela jorden som har en dator kopplad till Internet. Tänk, vilka möjligheter att nå in med budskapet till exempelvis den slutna arabvärlden, Kina eller Indien! Hela Bibeln finns redan i dag på Internet på många olika språk, tillgänglig för alla ”sökande” människor som längtar efter frid i sina hjärtan.

 

LÄTT ATT HÄMTA INFORMATION

Vad kan man då använda våra hemsidor till framöver? Jo, flyttar man till låt oss säga Höganäs, kan man säkert i framtiden gå in på Ingelsträde Missions- och Ungdomsförenings lokala hemsida och få veta när gudstjänsten äger rum i missionshuset nästföljande söndag, vem som predikar, att det finns både söndagsskola och tonårsgrupp, vem man kontaktar om man vill sjunga med i kören, sändningstider och frekvens för Radio BV i Höganäs o.s.v.

Sedan kan man klicka sig vidare till MBV:s hemsida och få veta allt om MBV:s utlandsmission, om konfirmandläsning på t. ex. Åhus Missionsgård eller Fridhem och prenumerera på våra tidningar eller handla en bok eller CD-skiva från BV-Förlags stora utbud. Man kan också ta del av dagens andakt eller läsa en resumé av en predikan över föregående söndags text. En bönesida finns också, dit du kan skicka in böneämnen. Möjligheterna är obegränsade! Vi tror att varje förening i framtiden kommer att presentera sig på ”nätet” på en lokal hemsida och därmed öka sin kontaktyta på orten.

Internet är också ett redskap för att nå ungdomar och medelålders grupper som vi i dag har svårt att nå. Redan nu är det tekniskt möjligt att sända gudstjänster ”live” över Internet med s.k. realaudio-teknik till en mycket ringa kostnad. BV:s årsmötesgudstjänst i juni förra året avlyssnades av 40 personer via Internet trots en minimal annonsering.

 

ALLA FÖRENINGAR FINNS MED

Alla anslutna föreningar finns nu inlagda med kontaktpersoner och telefonnummer på Crossnets samfundsträd, som du når via Kontaktrutan. Därifrån länkar man sig lätt till MBV:s hemsida. Kontrollera gärna att uppgifterna stämmer och meddela vår webmaster Cia Andersson ev. ändringar. Föreningar som har tillgång till e-postadress eller fax bör meddela oss detta.

För att nå Internet krävs ett modem och ett internet-abonnemang, som kostar c:a 500:– Sedan betalar man vanlig samtalstaxa för den tid man är ute och surfar på nätet. Vill man inte ha hela Internet kan man nöja sig med s.k. First Class och tillgång till Crossnets databas. Tel. Crossnet 08-562 005 50.

Det vanliga sättet att kommunicera på Internet är via s.k. elektronisk post, något som redan har revolutionerat kontakterna med våra missionsländer och våra missionärer. Världen krymper men ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag, så ock i evighet”. Jesus och hans förlåtelse behövs även ute i cyberspace. Låt oss ta vara på denna nya dörr för att sprida fridens evangelium!

 

IT-GRUPPEN

Cia Andersson (webmaster), Jonas Gustafsson (tekn. expert), Jens Lunnergård (MBV), Anders Bengtsson (MBV), Sven Einarsson (repr. MMS)

 

Jens Lunnergård

För MBV:s styrelse

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan