Guds Son och Guds ord

Även den mindre uppmärksamme bibelläsaren torde ha upptäckt att Ordet, det skrivna Ordet, är oupplösligt förbundet med Jesu liv och gärning.
Det gäller allt Guds Ord som vi har oss givet i Gamla såväl som i Nya Testamentet. Samtidigt som Ordet talar om Jesus har det både sitt upphov och sitt mål i honom. Men inte nog med detta, utan på samma gång som Jesus talar i och genom Ordet så är han Ordet.
I början av kyrkoåret fick vi fira att ”Ordet blev kött”. Ordet tog en synlig skepnad i Jesu mänskliga kropp. Men detta medförde inte att någon kunde komma till en sann och levande tro endast genom att se Jesus i hans mänskliga gestalt. Nej, de som kom till tron på honom gjorde det genom det redan i Gamla Testamentet skrivna Ordet och de Ord som gick ut från hans mun.
När de gärningar Jesus gjorde fick leda människor till tron skedde det p.g.a. att gärningarna visade att han är den som Ordet utlovat (se Matt. 11: 2‒6 med gammaltestamentliga parallellställen). Ordet kommer alltid före tron. Och tron kommer genom Ordet. Ty ”lyssnar de inte till Mose och profeterna, kommer de inte heller att bli övertygade ens om någon uppstår från de döda”.
Särskilt tydligt blir detta under passionstiden, då vi ofta blir påminda om att ”allt som är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse”. Jesus för oss alltså hela tiden till Ordet, eftersom det är Ordet som leder oss till honom. Vi kan inte skilja Jesus och Ordet från varandra. Detta faktum är på samma gång väldigt rannsakande och tröstande.

RANNSAKANDE
– för det innebär att vi inte kan ha ett förhållande till Bibeln och ett annat till Jesus. Vårt förhållande till Bibeln är nämligen vårt förhållande till Jesus! Den som för egen del klarar sig utan Ordet visar därigenom att han också kan undvara Jesus – och är på väg till helvetet.
Den som umgås med Ordet för att det ”hör till”, umgås på samma sätt med Jesus och är lika förtappad som den som öppet föraktar honom.

TRÖSTANDE
– för att Jesus aldrig är längre borta än Ordet (se Rom. 10:6‒8). Den som vänder sig till Ordet, vänder sig till Jesus. Den som lever under Ordets inflytande, lever under Jesu inflytande.
Den som under regelbundet bruk av Ordet får växande bekymmer med sin egen synd och endast får tröst i Jesus och hans fullbordade frälsningsverk, och som till följd av detta gärna vill leva i enlighet med Herrens vilja, har i sanning börjat lära känna Jesus som sin Frälsare och är redan salig genom tron på honom!
Har Herren fått dig dit?

Jan Johansson
Ungdomssekreterare för MBV

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan