De förlorades Frälsare

Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Luk. 19:10.

I fastlags- och passionstiden får vi genom olika bibeltexter följa Jesus på hans sista vandring upp till Jerusalem. Jesus hade fört sina lärjungar avsides och sagt till dem: ”Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.” Jesus tar vägen genom Jeriko. Där möter han två män, som befinner sig i två helt skilda situationer. Den ene är en blind tiggare, den andre en mycket förmögen tullförman – Sackeus. De kan ses som representanter för hela människosläktet. Jesus söker upp dem båda och visar därigenom att han vill uppsöka och frälsa alla människor, i vilken situation de än är, seende eller blinda, rika eller fattiga.

Det är bara Jesus som kan skänka oss andlig klarsyn, så att vi inser vad Guds ord säger, att vi har en odödlig själ och att ett liv här i tiden utan Jesus slutar med en evighet utan Jesus. Att leva utan Jesus det är att vara förlorad, andligt blind och fattig. Sådan är vår situation av naturen. Jesus säger till Nikodemus: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Men det är just det förlorade som Jesus kommit för att uppsöka och frälsa. Han skänker en rikedom som vida övergår allt vad jorden har och kan erbjuda – syndernas förlåtelse, frid med Gud och evigt liv. Allt detta vann Jesus åt dig och mig och hela världen, då han gick upp till Jerusalem och fullbordade allt som var skrivet om honom genom profeterna.

Första steget till hjälp är att man inser sin egen hopplösa situation. Den blinde utanför Jeriko hade en smärtsam erfarenhet av ett liv i mörker och fattigdom. Men så en dag händer något som förändrar hans liv. Jesus går vägen fram. Den blinde hör att det är en stor skara människor som närmar sig. Han frågar vad som står på och man svarar att det är Jesus från Nasaret som kommer. Då griper han tillfället när Jesus är nära och ropar: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Men de som går främst i skaran ger honom ovett och ber honom hålla tyst.

Människors barmhärtighet är ofta liten. Så är det inte med Guds barmhärtighet. I Klag. 3 står det: ”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet.” Det ska du veta, du som läser detta, att om alla människor skulle överge dig, finns det ändå en som hör ditt rop, din åkallan. Det är Jesus. Om än alla människor jäktar förbi, upptagna av annat, så finns det en som har tid och stannar upp. Jesus går inte förbi.

Det blev en liten stund med Jesus för den blinde tiggaren utanför Jeriko. Den förändrade hela hans livssituation, från mörker till ljus, från fattigdom till evig rikedom. Så vill Jesus att det skall bli för dig i dag, ”ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat”.

Harald Waldemarson, predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan