Missionsnytt

ERITREA

Barnabas Mebrahtu återvände till Asmara den 17 februari efter att ha besökt Finland där han fått sitt medborgarskap formellt bekräftat. Förberedelserna för musikskoleprojektet fortsätter och man håller nu som bäst på med att anskaffa de instrument som behövs för undervisningen.

Carina och Johnny Bjuremo, med barnen Julia, Simon och Johanna fortsätter sina förberedelser för utresa till Eritrea. Deras bostad i Asmara behöver renoveras och det kommer att ta några månader innan arbetet är genomfört. Familjen kommer därför att resa via Kenya och Etiopien. I samband med påskhelgen vistas de en tid i Kenya för att vara tillsammans med våra kenyamissionärer på ett syskonmöte. Dessutom kommer Johnny att göra studiebesök på det teologiska seminariet på Matongo och på andra bibelcentra i ELCK. Så småningom kommer de att fortsätta till Etiopien och bl. a. besöka det teologiska seminariet i Asella. Utresan kommer, om Gud vill, att ske i månadsskiftet mars/april. Vi följer våra nya missionärer i tack och förbön!

 

ETIOPIEN

Söndagen den 25 januari hölls missionshögtid i Roseniuskyrkan i Stockholm. I samband med gudstjänsten avskiljdes makarna Christina och JanÅke Johansson för missionstjänst. Vid gudstjänsten predikade gästande presidenten från den Lutherska Kyrkan i Etiopien (LCEt), qes Bahta Bezuamlak, som talade utifrån Joh. 4 om Jesu möte med den samaritiska kvinnan.

Avskiljningsakten leddes av Nils- Göran Nilsson, Anita Eriksson bidrog med solosång och kollekten till missionen uppgick till 9 335:–. Efter gudstjänsten inbjöds till missionssamkväm i Gränden, där många hälsningar framfördes till familjen Johansson, bl. a. från presidenten i den Lutherska Kyrkan i Eritrea (LCEr), qeshi Temesgen Temnewo.

Makarna Johansson med barnen Jane, Susanne, Karl-Henrik och Cecilia är fr.o.m. mitten av mars redo för utresa till Etiopien. Processen hos myndigheterna i Etiopien har nått långt, men vi väntar dock fortfarande på definitivt besked om att deras arbetstillstånd skall bli utfärdade.

Hanna-Karin och Workneh Hechamo är sedan i februari på besök i Etiopiens grannland Kenya, eftersom deras turistvisum för Etiopien upphört att gälla. LCEt:s ledning arbetar vidare för att snarast möjligt få deras arbetstillstånd utfärdade, såväl som för makarna Sosso och Olof Göransson (f. n. i Sverige).

 

KENYA

MBV har i samråd med ELM i Danmark kallat makarna Helene och Preben Koefoed- Jespersen till missionstjänst i Kenya. Helene är sjuksköterska och har tidigare erfarenhet från missionsfältet i Kenya, då hon under en tid var lärare för de danska missionärsbarnen på Chesinende (1990‒91). Preben är elektriker och har nyligen avslutat 2 års studier på Luthersk Misionsforenings missionsskola i Hillerød. Helene och Preben har två barn, Milka och Magnus, och kommer under våren att studera swahili på Sandö U-centrum i Ångermanland. Under sommaren avser de att studera språk i England. Utresa till Kenya planeras till sensommaren.

 

PERU

I MEL:s bönebrev daterat 18 februari skriver WMPL:s missionär i Chiclayo Paul Gossman bl.a. följande: Regnen i samband med fenomenet El Niño har slagit hårt mot Peru. Chiclayo med dess 700 000 invånare har på ett märkligt sätt skonats ända till det senaste veckoslutet. Då ändrades allt dramatiskt. Efter 12 timmars oavbrutet regnande var halva staden översvämmad. Läget har förbättrats sedan dess efter mycken vedermöda och hårt arbete av åtskilliga människor. Kampen fortsätter. Be för oss! Bibelcentret i Las Brisas höll på att dränkas. Med sandsäckar och länspumping till klockan fyra på morgonen har möteslokalen kunnat hållas tillräckligt torr för att husa 15 sovande barn, medan deras föräldrar desperat ansträngt sig att rädda sina tillhörigheter. Vattnet har nu sjunkit undan och vi står i stinkande gyttja. Ytterligare skyddsåtgärder har vidtagits för att fler människor ska kunna ta sin tillflykt till centret. En del av dem som brukar komma dit bor i ett närliggande område, inom vilket hus av soltorkat tegel rasat. Deras egna hem är i farozonen om det kommer mer regn.

Håkan Ekström är på väg till San Antonio för att undersöka läget där. I Las Lomas är situationen mycket allvarlig. Åtskilliga människor har förlorat sina hem. Flera familjer har tagit sin tillflykt till bibelcentret där. Centrets bespisningsprogram har kraftigt utökats, och nu utspisas närmare 150 barn två gånger om dagen. Det arbetas hårt med att skydda bostäder, gräva diken etc. Missionen försöker tillhandahålla redskap, hjälpa till att reparera avloppssystem, bistå dem som måste upprätta tillfälliga nödbostäder, distribuera medicin och lägga upp lager av livsmedel inför den brist som hotar redan nästa vecka.

Under allt detta blir vi starkt uppmuntrade av att se människors tro verksam i kärlek. De visar hopp och beslutsamhet mitt i lidandet. Gud kommer att triumfera i deras liv som förtröstar på honom.

Roland Gustafsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan