Recensioner

VISHETENS ORD. Serie om fyra illustrerade, 48-sidiga små böcker. Bokförlaget Libris.

I höstas utkom ett par små böcker som jag gärna vill berätta om. Det finns flera anledningar tiIl att tycka bra om dem. En är att jag ibland blir ordtrött. Ord och tal omger en ständigt, i tidningar, böcker, svamliga skolböcker och långa predikningar. Då är det skönt med böcker som inte innehåller för mycket. I serien ”Vishetens ord” finns det på varje sida ett kort stycke, ibland bara en enda mening. Även om styckena är korta är de inte alltid lättsmälta. De innehåller mycket tänkvärt och tål att läsas om och de kan leva kvar i tankarna. Allt onödigt är bortskalat och på vackra sidor får de korta styckena så mycket större tyngd och dränks inte i ett ordbrus runt omkring.

Det finns fyra böcker med ”Vishetens ord”; de innehåller ord ur Psaltaren och ord av Jesus, Augustinus och Franciskus. Det är framför allt två av dem som jag vill rekommendera: Vishetens ord – Augustinus och Vishetens ord – Franciskus. Psaltaren kan man själv läsa korta stycken av, så den boken är kanske lite onödig, och att plocka ut visa ord bland det Jesus sagt verkar förmätet. Men att få hjälp att upptäcka Augustinus och Franciskus tycker jag är bra. Det kan vara svårt att själv hitta fram till det tänkvärda de sagt, gjort och skrivit i den mängd litteratur som finns. I de här böckerna kan man få hjälp och efter att ha läst detta kan man kanske övergå till att läsa längre texter av dem. Båda är ju intressanta och betydelsefulla personer i kyrkans historia. I böckerna får man först en kort presentation av dem och sedan trettio små utdrag av och om dem. Genom att böckerna är upplagda så, kan den som vill läsa ett litet stycke varje dag i en månad.

Naturligtvis kan man invända att det inte är helt rättvisande att bara plocka ut korta stycken och läsa dem – men det är skönt att vila från alla ord ibland!

Johanna Nyholm Skoglund

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan