Redaktören har ordet

Med denna tidning följer ett erbjudande. Flera stycken, faktiskt. Det första är av sådan art att det på inga villkor bör försummas eller avvisas. Herren Gud erbjuder syndare nåd för Jesu Kristi skull.

Med denna tidning följer ett erbjudande. Flera stycken, faktiskt. Det första är av sådan art att det på inga villkor bör försummas eller avvisas. Herren Gud erbjuder syndare nåd för Jesu Kristi skull. ”Herren ger nåd och ära” Ps. 84:12. Flera inslag förmedlar detta stora, men tidsbegränsade nådeserbjudande.

Den som nu har tagit emot nåd jämte äran att vara Guds barn förmanas i Skriften att ge för intet, så som han fått för intet. Det är tid för MBV:s årliga fasteinsamling till missionsarbetet. Thorkil Ambrosens intervju med två afrikanska kyrkoledare visar att dessa gärna för sina respektive kyrkors del skulle ta emot mer missionsmedel till bl. a. muslimmission.

Det går åt pengar även i Kenya och Peru. Du erbjuds att vara med! Inbetalningskort medföljer för att underlätta transaktionen. Kyrkans Tidning har haft vänligheten att på ledande plats i ett f. ö. kritiskt inslag påpeka följande: ”Alla läser inte den läckert utformade tidskriften Till Liv.” Kanske någon värderad läsare skulle vilja bidra till att fler får tillfälle att ta del av den? Du får gärna gåvoprenumerera till någon vän. Ett erbjudande att fundera på!

Önskas fler erbjudanden, så är det utan tvivel så, att Missionsgården Strandhem för närvarande behöver ekonomiskt bistånd. Att det är behjärtansvärt understryks av Anna-Karin Nilssons reportage från Strandhems Bibelskola.

Foto: –