Vilken lycka!

Jag ser genom mitt fönster det gyllene kors som kröner vår sockenkyrkas torn.
Det påminner mig ständigt om Frälsarens kors på Golgata kulle en gång.

Min frälsare, tack att du offrade allt för att göra mig lycklig och fri!
Låt din Ande få hand om mitt hjärta och liv och utgjut din kärlek däri!

Rättfärdig du står vid Guds helighets tron till dina skröpliga vänners försvar.
Vilken lycka det är för den bävande själ som ingen egen berömmelse har!

Bert O

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan