Under Askens löv – ett reportage om KUS:s ledarutbildning för ungdomar

Sista lördagen i januari. Jag går med tvekande steg mot huvudingången på Breanäs Missionsgård. Vilka människor kommer jag att möta? Hurdan kommer dagen att bli? Gården ligger i tystnad. Mina tankar börjar fladdra: Tog jag fel på dag? Jag behöver emellertid inte undra länge förrän den första personen dyker upp, iförd joggingbyxor och morgonskor. Jag blir varmt välkomnad och inser genast att det inte finns något att vara rädd för.

Sista lördagen i januari. Jag går med tvekande steg mot huvudingången på Breanäs Missionsgård. Vilka människor kommer jag att möta? Hurdan kommer dagen att bli? Gården ligger i tystnad. Mina tankar börjar fladdra: Tog jag fel på dag? Jag behöver emellertid inte undra länge förrän den första personen dyker upp, iförd joggingbyxor och morgonskor. Jag blir varmt välkomnad och inser genast att det inte finns något att vara rädd för.

Jag står nu mitt uppe i en helg med KUS:s ledarutbildning Asken. Det är 15 ungdomar mellan 15 och 20 år som har kommit hit för sin tredje helg under utbildningen. En av deras fem ledare, Joakim Hector, berättar: – Inom KUS har vi sett att det finns ett behov av ledare, framför allt i ungdomsgrupper. Grunden för en kristen ledare är att ha en gudsrelation, inte att vara med i en elitgrupp. Tanken med utbildningen är att de unga ledarna ska få växa och mogna som kristna och våga ta ansvar i sina ungdomsgrupper. Det behövs en ledare för att det praktiska ska fungera i en grupp, men också till att se alla i gruppen, ”puffa på ”och utmana ungdomarna till att hjälpa till och ta ansvar.

– Men vad har lockat just dessa ungdomar? undrar jag och ställer frågan till Andreas Engström från Åstorp.

– Min bror Jakob och en kompis var med i fjol. De pratade ofta och positivt om Asken, vilket gjorde mig sugen på att vara med.

 

VARFÖR NAMNET ASKEN?

KUS erbjuder utbildningen till alla ungdomar men riktar sig särskilt till dem som går på högstadiet eller gymnasiet och är med i någon ungdomsgrupp.

En fråga som jag har funderat på ett tag är: Varför väljer man namnet Asken på en ledarutbildning? Rosa Westmark, en av ledarna, förklarar:

–Asken är ett träd som släpper igenom mycket ljus, vilket ger möjlighet för annan vegetation att växa upp. Asken växer helst i fuktig mark med rörligt grundvatten. Med den bilden vill vi visa att det är viktigt att en ledare hela tiden har förbindelse med det Levande Vattnet och låter sig genomstrålas av Världens Ljus, så att han inte kväver utan stimulerar växt.

 

KRISTET LEDARSKAP

Joakim fortsätter:

– Utbildningen pågår för andra året i rad. Vi träffas fyra helger under året, två på hösten och två på våren. Varje helg har ett tema som handlar om kristet ledarskap. Denna helg koncentrerar vi oss kring ”Jag och gruppen”. Flera av inslagen behandlar detta tema, medan andra alltid står på schemat, t. ex. bibelförklaringar, bön och meditation, undervisning och praktiska övningar i ledarskap. Återkommande är också morgonbön och aftonbön i smågrupper med en ledare i varje grupp, där deltagarna tar ansvar för en andakt per helg.

– Det var inte så farligt som jag trodde. Det beror nog på att vi är så få, för då vågar man mer. Jag känner också att det går lättare och lättare för varje gång jag får hålla andakt, säger Andreas.

Ledaren har även ett särskilt ansvar för de tre deltagarna i den mindre gruppen med uppgift att samtala personligt med var och en av dem under helgen och att ”puffa på”, höra av sig och be för dem under utbildningens gång.

 

ETT ÄKTA LIV INFÖR GUD

Även denna morgon har det varit morgonbön i grupperna. Nu kommer dagens första gäst, Fredrik Carlsson, att ha bibelförklaring. Tysta och förväntansfulla tassar alla in i stora salen, där stolarna står placerade i en halvcirkel. Fredrik ska berätta om kung David som en förebild för oss, framför allt utifrån perspektivet att vara ledare.

Han plockar fram blädderblocket och börjar berätta. Två utmärkande drag hos David var att han var mäktig och att han ofta hamnade i svårigheter. David var verkligen inte perfekt som ledare, men han levde hela sitt liv med Gud, vilket är en förutsättning för allt kristet ledarskap. David är en förebild för oss genom sitt tjänande och genom att han levde ett ärligt och äkta liv inför Gud. Han talade inte bara med Gud om det som kändes lätt utan också om det som tyngde honom och som han skämdes för. Han visste att Gud vill förlåta även en misslyckad ledare.

Jag sitter tagen av lärdomarna. Det är nu tid att begrunda och relatera budskapet till sig själv utifrån några frågor som Fredrik formulerat. Därefter är det dags för utflykt…

 

ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS

Isen skär under skridskorna. Solen skiner från en klar himmel och snön gnistrar som kristaller. Jag får en förnimmelse av himmelrikets renhet… En bit längre bort hör jag röster av glada skratt. Doften av öppen eld tränger in i min näsa. Jag känner mig hemma på ett sätt som inte riktigt går att beskriva.

Det märks på stämningen att alla kan slappna av. Även utflykten på sjön har ett syfte under utbildningen, nämligen att man ska göra något tillsammans och våga släppa på hämningarna. Lena Bengtsson, en av ledarna, intygar att syftet har uppnåtts.

 

HUR DET ÄR ATT KOMMA IN SOM NY

Med frusna fingrar och tår står vi snart inne i värmen igen för att tina. Fika ger oss nya krafter och gör oss redo att ta emot nästa gäst – Maria Hellman. Efter en inledningsfilm tar Maria vid och berättar om sina erfarenheter av att komma ny till en grupp. Hon anknyter till Jesu eget liv och betonar bl.a. hur viktigt det är att vi möter varandra med kärlek och värme. Det innebär att vi bör betrakta och bemöta alla människor som Guds avbilder med samma behov av Gud och hans förlåtelse. Kärlek är också att våga förmana varandra när vi är på fel väg och att acceptera varandras olikheter. Det kan ge ett fantastiskt utbyte inom en grupp om alla vågar vara sig själva, och detta kan uppmuntra nya att komma med och få dem att känna sig accepterade.

Att ämnet känns angeläget märks på de många inläggen. Diskussionen kunde nog ha fortsatt bortåt midnatt om inte de hungriga magarna hade sagt ifrån…

 

EN STOR FÖRMÅN

Brasans värme möter mig i matsalen och jag sätter mig vid ett bord upplyst av levande ljus. Över middagen passar jag på att ställa mina sista frågor, bl.a. till Olof Persson från Broby om hans förväntningar inför ledarutbildningen.

– Jag hade bara positiva förväntningar när jag började och de har uppfyllts mer än väl, säger han utan tvekan. Är det något ni vill dela med er från den här helgen?, undrar jag till sist. Efter någon sekunds eftertanke svarar Johanna Ask från Jonstorp:

– Hur viktigt det är att dela allt med Gud som David gjorde. Therese Carlsson från Hanaskog fyller i:

–Att ledarskap handlar om att tjäna, och inte om att bli betjänad.

Deras slutkommentar lyder:

– Det är en förmån att få vara med på ledarutbildningen, så ta chansen om du får den!

Sara Giselsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan