Du öppnar din hand

I Guds hand finns rum:

– för mig

För en tid sedan deltog jag i en gudstjänst med temat Du öppnar din hand. Temat hade man hämtat från Psaltaren 145:16. Det slog mig då att Guds öppna hand finns som ett enastående erbjudande till dagens människor i Sverige och i andra länder.

I Guds öppna hand finns rum för ensamma, för stressade, för sjuka, för friska, för ledsna, för glada och för skuldtyngda människor, för dig och mig. ”Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd”, står det i den ovan nämnda bibelversen.

Ett av mina barnbarn sa häromdagen: ”Vet du, Gud bär hela världen i sin hand.” Detta vill jag föra vidare och säga: Vet du, vi får leva i den trygghet det innebär att veta sig vara buren i Guds hand.

– for bekännelse och förlåtelse

För några månader sedan träffade jag en person, som sa till mig: ”Vår tids människor behöver få reda på att det finns förlåtelse. Det finns nämligen så många, som mår dåligt, som känner sig trasiga inombords, som går omkring med skuldkänslor och känner sig misslyckade. De har misslyckats i sitt förhållande till andra människor, och relationen till Gud är bruten. Dessa människor behöver någon att prata med, någon som också kan berätta för dem om förlåtelsen, någon som har tid med dem.” Det är värdefullt att ha någon att prata med, när man känner sig misslyckad. Det är viktigt att få bekänna fel man gjort mot andra människor, och det är oerhört befriande att bli förlåten.

Säkert är ordet förlåtelse ett nyckelord när det gäller relationen människor emellan, men det är också ett nyckelord i relationen mellan mig och Gud. Den relationen har med bekännelse och förlåtelse att göra. I Guds öppna hand finns både tid och rum för bekännelse och förlåtelse. Jag får berätta för honom precis hur jag har det. Min oro, mina misslyckanden, min synd, min klentro, ja, allt det som gör att jag mår dåligt får jag bekänna för Herren. Psalmisten skriver: ”Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst, låt dina öron lyssna till mina böners ljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Dock, hos dig är ju förlåtelse, för att man må frukta dig.” I Nya Testamentet läser vi: ”Om vi bekänner våra synder, är han (Gud) trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.”

– för frid och glädje

I Guds öppna hand är jag förlåten, upprättad och helad. Till mig säger Jesus: ”Min frid ger jag dig, inte den frid som världen ger. Låt ingen ängslan plåga era hjärtan. Var inte rädda. Jag har övervunnit världen.” Jesus säger också: ”Bed och ni skall få, för att ingenting skall fattas i er glädje.” Paulus skriver i Filipperbrevet: ”Gläd er i Herren, alltid. Åter säger jag: Gläd er.” I Guds öppna hand finns den äkta glädjen och lovsången. Jag får glädjas över livets gåva, över naturens skönhet och över sommarens fägring. Och jag får lovsjunga Herren för att jag får vara hans barn. Tillsammans med barnen får jag jublande sjunga: ”Jag får va´ hos dig. Jag får be till dig. Jag får lovsjunga ditt namn. Du har tid med mig, när jag söker dig, min Herre, min Gud.”

– for välsignelse

”På Guds välsignelse beror allt”, har någon sagt. Och visst är det så, att vi behöver Guds välsignelse. Välsignelsen är Guds godhet, kärlek och nåd riktad mot oss. Vi behöver välsignelsen i det lekamliga livet – i arbetet, i studierna och under semester och ferier. Den behövs i våra hem och familjer. Men Guds välsignelse behövs också för vårt andliga liv. Att vara kristen, Guds barn, är att leva i den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus. I denna välsignelse finns frälsningens gåva, den frälsning som Jesus genom sin död och uppståndelse vann åt oss.

Evangelisten Lukas berättar, att Jesus förde sina lärjungar till Betania, lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem blev han upptagen till himmelen. Så fick de leva sitt liv under Jesu välsignande händer, omslutna av Guds nåd. Det får du och jag också göra. Antingen livet känns tungt eller lätt att leva, ska du komma ihåg, att i Guds öppna hand äger du Guds välsignelse. Det önskar jag, att du ska få uppleva.

Sven-Ingvar Tuvesson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan