Fredrik Hector – ny medarbetare på Strandhem

– Det finns många hängivna människor som stöder och bär arbetet.

Det gör att det känns tryggt och bra att gå in i uppgifterna. Det säger Fredrik Hector som är ny medarbetare på Strandhem. Vid senaste styrelsesammanträdet med Strandhemsstyrelsen blev det klart att han efterträder Torgny Yngvesson, som lämnar sin deltidstjänst i början av augusti. Vid årsskiftet tar han så över ytterligare uppgifter när John-Erik Ekström går i pension. Fredrik tar i första hand över ansvaret för den andliga delen t ex utformningen av barn- och ungdomsverksamheten, undervisning på bibelskolan och bibeldagar m. m . De mer praktiska delarna av företrädarnas arbetsuppgifter kommer att fördelas på övriga medarbetare och då i första hand på Kerstin Bengtsson som får mer av driftsansvaret.

Fredrik är 25 år och kommer från Åsljunga. De senaste åren har han studerat på olika håll i Sverige, i Jönköping, Stockholm och nu senaste året i Lund, där han håller på att fullfölja sin teologie kandidatsexamen. Under hösten kommer studierna att ta största delen av tiden för att dessa ska kunna slutföras. Det är dock tänkt att han skall jobba cirka tjugo procent på Strandhem under den här tiden för att vid nyår börja arbeta heltid.

Predikan, konfirmandundervisning, tidningsarbete med Vi Tror, arbete på L’Abri är några av erfarenheterna som är viktiga att ha med sig i bagaget när de nya uppgifterna väntar. Fredrik beskrivs av någon av dem som har jobbat nära honom som kunnig och pedagogisk, med blick för människor och en själavårdande inställning.

Vad är speciellt med Strandhem?

– Det finns en fin tradition av arbete särskilt bland barn och ungdomar som är värdefull att jobba vidare med. Jag har ju också själv många fina minnen från läger både som ledare och deltagare. Vi har idag en atmosfär som är uppskattad och gör att man gärna kommer tillbaka. Sen har ju Strandhem ett fantastiskt läge och mycket av bl a vacker natur att erbjuda. Något som många fler borde få möjlighet upptäcka.

Funderar du över något som behöver förändras?

– Bibelskolan behöver breddas så att även andra än de från vår tradition kommer hit. Överhuvudtaget ser jag mycket fram emot att jobba med bibelskolan.

Hur ser Strandhem ut om fem år?

– Jag tror inte att det har förändrats så väldigt mycket när det gäller barn- och ungdomsarbetet. Vi har en fin inriktning idag. Vi måste bara se till så att inte de centrala kristna frågorna kommer i skymundan. Samtidigt är det viktigt att undervisningen ger uttryck för att den kristna tron berör livets alla områden.

Jag hoppas också att bibelskolan kommer att hitta sin profil i samma inriktning, centrum och helhet.

Sen innebär ju namnet missionsgård att missionsengagemanget måste vara levande. Här har jag inte samma förutsättningar som John-Erik har haft men vill gärna jobba vidare med detta.

Vi är många som gläds när unga människor tackar ja till kallelsen att gå in i uppgifter i Guds rike och det gäller inte minst i Fredriks fall. Nu har vi alla uppgiften att bära Fredrik i förbön och be om Guds fortsatta ledning och välsignelse över Strandhem och dem som arbetar där.

Ulf Sjödahl

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan