Redaktören har ordet

I vår serie om katekesens huvudstycken har vi nu kommit till Första trosartikeln. Den tål att begrundas. Nog är det betydligt mera givande att låta sig hänföras av tanken på vår himmelske Faders allmakt och försyn än att ryckas med av evolutionisternas alltmer krystade hypoteser, som inte förmår ge ens någon antydan till svar på frågan om livets mening!

Gud, vår Fader, har allt i sin hand. Ur hans hand får vi förvänta oss alla goda gåvor. Han är den som ger lycka och skapar olycka. Han öppnar sin hand och mättar allt levande med nåd. ”Samma hand har lossat banden som den arme fången bar”, och nu räcker den hand som en gång naglades fast vid förbannelsens trä det eviga livets gåva åt syndare. Är det inte det mest förunderliga, när det gäller Guds makt, att Herren Jesus har makt på jorden att förlåta synder? Och att han gärna vill förlåta, fritt, oförskyllt, för sin egen skull.

Sommaren är årsmötenas tid. MBV har firat årsmöte i Stockholm och i samband därmed Kenya-missionens 50-årsjubileum. Det tycker vi är värt ett referat, likaså att Åhus Missionsgård har fyllt tio år. För den som vill ha tillgång till predikningar och föredrag vid dessa högtidsdagar finns det kassetter att beställa.

Medan makthavarna i Etiopien och Eritrea träter om ett tämligen betydelselöst landområde går missionsarbetet vidare. Läs de uppmuntrande rapporterna i detta nummer!

Nu gör vi ett semesteruppehåll. Cia Andersson lämnar Stockholm, men när hon hunnit installera sig i Lund, återkommer vi med ett dubbelnummer. ”Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!” Medan Du väntar – be för det fortsatta tidningsarbetet.

Trevlig sommar!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –