Tacksamhet

Stå på dig, kräv din rätt, du har rätt att få lika mycket som någon annan! Detta är en vanlig attityd bland människor i dag. Jag har min rätt, jag ska ha. Man anser sig alltid ha fått för litet. Man borde ha mer. Det gör att man alltid känner sig missnöjd och den missnöjda är ingen glad och lycklig människa.

 

ATT UPPTÄCKA DET JAG HAR FÅTT

Vi vill gärna jämföra oss med andra, men det underliga är att vi helst jämför oss med dem som är bättre, rikare och vackrare än vad vi själva tycker oss vara. Tänk om vi i stället började jämföra oss med dem som har det sämre ställt än vi. Då skulle vi snart upptäcka att vi är rika, vi har det bättre än många andra folk på jorden. Då skulle vi kanske bli tacksamma över allt vad vi har. Tacksamhet och förnöjsamhet är sällsynt i dag. På 1600-talet sjöng Paul Gerhardt i sin vackra psalm:

Med tacksam röst och tacksam själ
min lovsång sjunger jag:
O Gud, du alltid gjort mig väl och gör det än i dag.
Vem bygger jordens vida rund
och timrar fästets höjd?
Vem sänder sol i morgonstund
och högtidsdagens fröjd?
Vem skickar vår och skördetid?
Vem håller i sin hand
den ädla, dyra gyllne frid
för hem och fosterland?
Vem skänker under livets vår
av livets rikedom?
Vem sänder mig de goda år,
då lyckan går i blom?
Min Gud och Fader, det är du.

 – – –

Han tackar Gud för allt det goda och vackra han ser runt omkring sig. Vi har anledning att följa hans exempel. För vem har gett oss allt vi har om inte vår Far i himlen? Luther skriver i Lilla katekesen:

”Gud – – – försörjer mig rikligen och dagligen – – – med allt vad jag behöver för att leva – – – han bevarar mig för skada, farlighet och allt ont – – – utan någon min förtjänst eller värdighet. För allt detta är jag skyldig att tacka och lova honom.”

Vi har verkligen mycket att vara tacksamma för i vårt liv på jorden. Men Gud har gett oss ännu större gåvor än de jordiska. Gerhardt fortsätter i sin psalm:

Du syndabördan, tung och svår,
har sänkt i nådens hav
och hjärtesorgens bittra tår
från ögat torkat av.
Du breder kring min väg ditt ljus
från evighetens värld
och öppnar mig ditt fadershus
vid målet för min färd.

 

VI HAR SÅ MYCKET ATT TACKA FÖR

Paulus uppmanar på många ställen i sina brev till tacksamhet.

”Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn.” (Ef. 5:20.)

”Tacka Gud under alla livets förhållanden.”( 1 Tess. 5:18.)

”Gud vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.” ( 2 Kor. 9:15.)

Otacksamhet och missnöje tycks breda ut sig alltmer även bland de kristna. I 2 Tim. 3 läser vi att otacksamhet är utmärkande för människorna i de sista dagarna. Låt oss därför rannsaka oss själva, be Gud om förlåtelse för vår otacksamhet och be att han ger oss tacksamma hjärtan.

Vi uppmanas till bön, förbön och tacksägelse för alla människor ”så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt” (1 Tim. 2.) ”Gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning.” (1 Tim. 6:6.)

Tacksamhet ger förnöjsamhet och en nöjd människa är en glad och lycklig människa. Författaren till Ps. 136 har funnit vad som är det allra största ämnet för tacksamhet.

”Tacken Herren, ty han är god, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken gudarnas Gud, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken herrarnas Herre, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som allena gör stora under, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som har gjort himmelen med förstånd, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som har utsträckt jorden över vattnen, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som har gjort de stora ljusen, ty hans nåd varar evinnerligen, honom som tänkte på oss i vår förnedring ty hans nåd varar evinnerligen, och som ryckte oss ur våra ovänners våld ty hans nåd varar evinnerligen, honom som giver mat åt allt kött, ty hans nåd varar evinnerligen. Tacken himmelens Gud, ty hans nåd varar evinnerligen.”

Så sjunger själen glädjesång
dig, Herre Gud, till pris,
till dess jag sjunga får en gång
ditt lov i paradis
.

Ingrid Holmqvist

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan