Redaktören har ordet

”Ett ord i rättan tid.” Ofta rör det sig om hårda ord. T.o.m. när någon på uppenbart lösa grunder bjudit till att misstänkliggöra eller svartmåla en förment andlig motståndare, finns det folk som applåderar försöket. Tyvärr.

Till Liv vill vara med och bekämpa all verklig otro och förnekelse – även i dess konsekvenser i kyrka och samhälle. Därför publicerar vi – såsom ord i rättan tid – sådana inslag som intervjun på sid. 9‒10 och det öppna brevet på sid. 19 i detta nummer.

Bibeln har alltid ett ord i rättan tid. Därför vill vi framför allt förmedla Guds ord, nyttigt till undervisning, bestraffning, upprättelse och fostran i rättfärdighet (2 Tim. 3:16). Barnaläran – katekesen – ger oöverträffade förklaringar. I detta nummer får vi biblisk undervisning om helgelsen och om kyrkan. På sid. 4‒5 räcker oss kyrkoherde Landgren ett ord i rättan tid till bestraffning för oss som är slarviga med det andliga livet men framför allt till upprättelse. På sid. 10‒13 har åklagare Månsson ett ord i rättan tid till både latmaskar och arbetsnarkomaner.

Missionens uppgift är att ge dem som ännu inte hört evangelium det eviga livets ord – i rättan tid, vilket innebär utan dröjsmål. Därför har vi alltid några sidor om missionen i Afrika och i Peru, och därför vädjar vi ofta om förbön och ekonomiska bidrag till missionsarbetet.

Ingen har i så fullkomlig grad ett ord i rättan tid som Herren Jesus. Han ensam har ett ord om villkorslös nåd för de förtappade. Snart kommer Svenska Folkbibelns GT på modernt språk, översatt av teologer som erkänner att Kristus finns också i GT. Så får vi och våra barn Ordet – i rättan tid.

Låt oss tacksamt och flitigt använda det!

Sam-Arne Nilsson

Foto: –