Soffliggare

Nu är valet över och vi har tagit del av valresultatet. En ny regering har bildats som skall försöka leva upp till alla utfästelser. Före valdagen var det mycket spekulationer om huruvida samhällsmedborgare i allmänhet har tröttnat på politiken och våra politiker. Hur många skulle likt Kronblom välja att ligga på soffan i stället för att rösta? Nu vet vi hur många som tog sitt ansvar och genom sin röst valde att påverka valet av ledamöter till vår riksdag och regering. Historien visar att en regering som har förmåga att sätta medborgaren och landets bästa före partipolitiska program är en bra regering. Framför allt behöver vi en regering som ser och vågar erkänna kristna värderingars betydelse i ett samhälle. Vår regering, vårt land och folk behöver förbön. Be för vårt land, vårt folk och den nya regeringen!

Soffliggare kan du och jag också frestas att bli i det kristna arbetet.

Det är betydligt enklare att inta en passiv roll som kristen. Vi deltar i gudstjänstgemenskapen, men det är ofta några få eldsjälar som engagerar sig och tar på sig ansvar och uppgifter i våra föreningar. Jag vill med denna ledare göra oss alla uppmärksamma på att vi tillsammans bör aktivt arbeta för att sprida det kristna budskapet vidare var och en på sin ort. Det finns uppgifter för alla i Guds rike.

Dyrbara ögonblick är rubriken till en andakt i boken Skimrande vardag. Där citeras Kolosserbrevet 4:5. Paulus uppmanar oss att ta väl vara på tiden. Joni skriver ”Gör dina investeringar för evigheten: Be för en icke troende granne. Besök ett vårdhem. Be någon du har sårat om förlåtelse. Sådana saker kan aldrig säljas på auktion!”

Både du och jag behöver denna uppmaning. Investera för evigheten. Tyvärr är det mycket enklare att lyssna på den röst som talar om investeringar här i tiden. Men vad hjälper det dig när du står vid evighetens port? Jag tänkte på detta när jag fick höra att ett av Swissairs flygplan störtat med alla passagerare, över 200 människor. Deras nådatid var till ända. Hur många av dessa hade investerat för evigheten? Gud ensam vet.

Låt oss alla aktivt arbeta för att Kristus, den korsfäste och uppståndne, blir känd genom Guds ords förkunnelse i trohet mot den evangelisklutherska bekännelsen. Låt oss gemensamt arbeta för en sann och levande kristendom.

Vi bör vara uthålliga i bönen, be Gud att han öppnar vägar och dörrar för sitt ord. Paulus uppmanar oss att uppträda klokt och förståndigt, på ett sådant sätt att vi tar väl vara på varje lägligt tillfälle att sprida evangelium.

”Om vi lugnt och beslutsamt skulle överlämna oss själva i Jesu händer och lyda hans order under en enda dag, skulle vi vid dess slut häpna över hur mycket han hade lyckats få oss att hinna med.” Oswald Chambers. Investera för evigheten!

Göran Ask
ordf. ELM sv

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan