Förlåtelse och frihet

Från Christina (Christy) Buhl, en ung amerikansk missionär utsänd av World Mission Prayer League (WMPL), har Till Liv fått följande artikel som en hälsning från ungdomsarbetet i Chiclayo, Peru.

Från Christina (Christy) Buhl, en ung amerikansk missionär utsänd av World Mission Prayer League (WMPL), har Till Liv fått följande artikel som en hälsning från ungdomsarbetet i Chiclayo, Peru.

Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 1 Joh. 1:9.

För oss människor är förlåtelse inte alltid lätt att ge eller ta emot, och frihet är någonting vi kämpar med och för. I sitt Ord lovar Gud oss förlåtelse för Kristi skull för våra synder och frihet från skuld och skam, och han vill att vi ska komma i åtnjutande av dessa hans gåvor.

Som unga möter vi åtskilliga svårigheter här i världen. Ungdomar i Chiclayo utgör inget undantag. De har att kämpa med droger, alkohol, våld, relationsproblem, splittrade hem och alla de andra slag av svårigheter som unga människor överallt i världen ställs inför. Men ungdomar i Chiclayo håller på att upptäcka att också de genom Guds ord och kristen gemenskap kan få uppleva Guds förlåtelse och den frihet han ger.

Vi samlas till gudstjänst, hälsar på varandra, upplever gemenskap, läser Guds ord, ber för varandra och växer tillsammans. Det finns ett tilltagande intresse bland ungdomar. De kommer samman från olika områden för att ta fasta på Guds löften och personligen lära känna Herren Jesus.

Gud verkar alltjämt med makt i unga människors liv.

Hittills har Misión Evangélica Luterana (MEL) koncentrerat sig på att stödja ett sunt församlingsliv i San Antonio och Las Lomas. Det har alltid funnits behov av ungdomsarbete men föga har uträttats. Man har visserligen startat ungdomsgrupper men när ansvariga missionärer blivit tvungna att resa hem, har grupperna upplösts. För tre år sen blev jag utsänd för att arbeta bland ungdomar. Som ensamstående kvinna och inte mycket äldre än dem jag arbetar med har jag kallat samman och lett tre ungdomsgrupper och därvid under Guds nåd och ledning fått arbeta sida vid sida med peruaner.

Jag har också sökt och utbildat ledare bland dem.

För närvarande erbjuder MEL fyra möjligheter för ungdomar att samlas och lära känna kristendomen och få undervisning i luthersk lära. Vi tackar Gud för att han försett oss med lärare och ledare och vi fortsätter att be att han inom dessa grupper ska kalla ännu fler peruaner som vill viga sina liv till tjänst i Guds rike.

I Las Lomas och Las Brisas har två trogna ungdomar, Coco och Karina, under det senaste året varit ledare för 9‒15-åringar. De har fått se andlig tillväxt i sina elevers och i sina egna liv. Deras ambition är att ge var och en inom gruppen en tillflyktsort där de kan få uppmuntran av kristna kamrater.

I gruppen 15‒25-åringar i Las Brisas har vissa förändringar ägt rum. Som en följd av bristen på missionärer och ledare fick verksamheten ställas in en tid. Nu har jag fått återuppta arbetet. Gruppen växer och nya ledare håller på att utvecklas.

En ny grupp har bildats i Las Lomas för ungdomar mellan 14 och 20 år. I denna grupp är Jonny min peruanske medhjälpare. Vi känner båda att Gud uträttar stora ting såväl med oss som inom gruppen.

Ett nytt MEL-projekt är en sånggrupp, i vilken många av de unga medverkar. Gruppen ”Free by Faith” (Fria genom tron) ska hålla konsert för hela Chiclayo under slutet av november. Genom sång vittnar de unga om Guds nåd och förlåtelse.

Förlåtelse och frihet är de Guds gåvor som Chiclayos unga framför allt annat behöver i dag. Be att de måtte fatta den fullkomliga förlåtelse för alla synder och den frihet som endast Kristus kan skänka dem!

Vi håller således före, att människan rättfärdiggöres genom tro utan lagens gärningar. Rom. 3:28.

Christina Buhl

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan