Stort behov av undervisning i central teologi

Vilka skall nå dessa onådda människor? De allra mest lämpliga för denna uppgift är etiopierna själva, som känner sitt språk och sin kultur.

Vilka skall nå dessa onådda människor? De allra mest lämpliga för denna uppgift är etiopierna själva, som känner sitt språk och sin kultur.

Det folk som inte var mitt skall jag kalla mitt folk, och henne som jag inte älskade skall jag kalla min älskade. Och på den plats där det sades till dem: Ni är inte mitt folk, där skall de kallas den levande Gudens barn. Rom. 9:25‒26.

Etiopien är ett stort land med många folkslag. För hundra år sedan var de flesta av dessa hedningar och levde utan Gud och utan hopp i världen. Men mycket har hänt under hundra år och särskilt under de sista årtiondena. Bland dessa folkslag finns i dag ett stort antal av den levande Gudens barn. Predikan av evangelium har burit frukt. Orden i Rom. 1:16 har tydligt bekräftats: Evangelium är ”en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken”. Etiopien upplever nu en särskild besökelsetid av Herren Gud. Det har aldrig någonsin varit så öppet och fritt att predika evangelium som det är i dag. Många människor blir genom evangelium omvända från mörker till ljus, från satans makt till Gud.

Men missionsuppdraget är inte slutfört i Etiopien för det. Många av Etiopiens c:a 60 miljoner invånare vandrar fortfarande i mörker och villfarelse, och åtskilliga av dessa människor har inte ens fått höra det glada budskapet. Vilka skall nå dessa onådda människor? De allra mest lämpliga för denna uppgift är etiopierna själva, som känner sitt språk och sin kultur. Utländska missionärer har i ett längre tidsperspektiv inte nått ut med evangeliet till så många människor och folk direkt, däremot indirekt genom att utbilda kristna, som sedan varit ivriga att nå sitt lands bröder och systrar med evangelium.

Jesu missionsbefallning i Matt. 28 har en andra del, nämligen: ”Lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” Denna är lika litet slutförd som den första delen. Om inte lärandet fortsätter blir de kristna omogna i tron och faller lätt för frestelser och villfarelser. Behovet av undervisning är enormt bland Etiopiens alla kristna, också bland medlemmarna i den Lutherska Kyrkan (LCEt). Här kan ni missionsvänner hjälpa till mycket genom förböner och ekonomiska medel. Hos de kristna inom LCEt, särskilt bland de unga, är villigheten påtaglig och nitet stort att nå ut med evangelium. Men de behöver mycket stöd med undervisning, uppmuntran och förbön.

När nu möjligheterna är större än tidigare att förkunna Guds ord i Etiopien, är det viktigt att vi missionärer tillsammans med er missionsvänner mer än någonsin lyfter våra händer till missionens Herre i åkallan och bön med tacksägelse.

Sedan mitten av augusti har vi studerat det amhariska språket i Addis Abeba och vi trivs mycket bra med det. På skolan får vi även undervisning om Etiopiens historia och kultur. Det har man nytta av i missionsarbetet. Vi tackar för fortsatt förbön!

Christina och Jan-Åke Johansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan