Recensioner

Carola – Blott en dag. Kirkelig  Kulturverksted Aschehoug, Norge

Under sin karriär som sångerska har Carola gett sig i kast med en mängd olika stilarter och har visat sig behärska de flesta. Hennes senaste skiva, som kom ut under hösten, ger ytterligare prov på hennes allsidighet. Med sin välkända och karaktäristiska röst tolkar hon 12 av de mest älskade sångerna med texter av Lina Sandell. En äkta och uppriktig inlevelse präglar Carolas sång. Skivan vittnar om att de här gamla sångerna fortfarande med råge håller måttet, såväl textmässigt som musikaliskt.

Sångerna inramas av oerhört sköna och meditativa arrangemang, signerade norrmannen Iver Kleive, som också spelar orgel och flygel. Han har lyckats förena nya, fräscha idéer med respekt och vördnad för sångerna, och det hela mynnar ut i en musikalisk upplevelse, som förstärker sångernas budskap.  Ett stort plus också för det vackra konvolutet (i papp) med tillhörande texthäfte. Häftet innehåller även en kort presentation av Lina Sandell och hennes historia.

Jan Henriksson

 

Evangelicum– Betlehems Ängar. Evangeliföreningens förlag, Finland.

Ännu en skiva producerad i ett av våra grannländer. Ungdomskören Evangelicum i Finland har gett ut en julskiva, Betlehems ängar.  Skivan innehåller 12 advents- och julsånger.

Hade KUS ordnat sitt sommarmöte kring jul, så hade denna kör platsat med dessa sånger där, garanterat. Det är ett välkänt och traditionellt körarrangemang i Göran Stenlunds anda.

Valet av sånger är lite kul, det är inte bara välkända julsånger utan säkert hälften är sådana som jag inte har hört tidigare.  Kort och gott: En julskiva som inte är en urtypisk julskiva. Köp den så här efter jul och låt julen klinga av sakta till Evangelicums toner.

Cia Andersson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan