Redaktören

”Och vore ej det barnet fött, förtappat bleve då allt kött”, står det i en av våra djupare julsånger. Att Frälsaren har kommit och fullbordat sitt verk, så att ingen syndare behöver gå evigt förlorad, är det glädjens budskap som är aktuellt även sen julljusen slocknat. Det är ”världserövrande” och värt att sprida på alla orter och med alla tillgängliga medel. Till Liv vill med Guds hjälp vara ett sådant medel under 1999. Och du som läser glömmer väl inte att du får vara med och muntligen föra kallelsen till det tillredda bröllopet vidare och tala om för någon: ”Du är också bjuden! För allt är färdigt.”

Ola Österbacka avslutar sin artikelserie om Lilla Katekesens huvudstycken.

Lägg för den skull inte katekesen på hyllan! Som Torbjörn Swartling framhåller är Bibeln ensam norm. Den är – som det uttrycks i MBV:s stadgar – ”alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet”, men detta utesluter inte att vi behöver bekännelseskrifternas hjälp till att rätt förstå Skriftens ord. Lars-Åke Nilsson hjälper oss att läsa Jesu liknelser, och hans avhandling fortsätter med ett andra avsnitt i nr 2.

Läs Per Munchs artikel under stillhet och begrunda den! Meditera sen med Per Runeson över ordet all i Skriften!

Detta nummer tar läsaren med på en rundtur till den öppna kristna förskolan i Lund, till en inspirationsdag för sångare på Missionsgården Strandhem, till vinterdagar i Norrlands inland och till Qersa i Etiopien, Dekemehare i Eritrea och Chiclayo i Peru.

En och annan ny, stående rubrik kan komma att dyka upp under året – Aktuell analys t.ex., Kommentaren och Global mission. Frågor och samtal tar vi fram om vi får frågor som vi kan ge svar på eller något ämne som det är meningsfullt att samtala om.

Formgivningen genomgår en successiv, lätt förnyelse. Ansvaret härför ligger i Lund och inte på reds bord (men han kan ju få be om överseende med vissa bilder).

Sam-Arne Nilsson

Foto: –