Muslimmössan

En muslimgubbe i kyrkan! På huvudet hade han den typiska muslimmössan.
Det vimlar av sådana herrar i Etiopien. Mössan är tecknet på att personen är
främmande för Jesus. Men vad nu då? Helt plötsligt sitter en av dessa inne i en
kyrka, med muslimmössan på! Kombinationen går inte ihop, en muslim inne i en
kristen kyrka.

En muslimgubbe i kyrkan! På huvudet hade han den typiska muslimmössan.
Det vimlar av sådana herrar i Etiopien. Mössan är tecknet på att personen är
främmande för Jesus. Men vad nu då? Helt plötsligt sitter en av dessa inne i en
kyrka, med muslimmössan på! Kombinationen går inte ihop, en muslim inne i en
kristen kyrka.

Guds ord med makt går fram i världen, och otrons fästen ramlar ner; de starka hjältar fäller svärden och flyr till Gud, som nåd dem ger. De rening får i Jesu blod och sjunger sen: Vår Gud är god!

Söndagen den 20 december 1998 var det en stor högtid i byn Chaffe Jila i Arsi-provinsen i Etiopien. En av byns ledare döptes i den Treenige Gudens namn. Gosee Woyesu hade förut bekänt sig till islam. Han är en lokal ledare för tusentals människor. Titeln som han innehar, abagaz, vittnar om att han leder sitt folk i många frågor, framför allt i juridiska spörsmål. Tidigare var han en boku, en offerledare i den traditionella afrikanska religionen. Området är ockuperat av islam och ligger i låglandet. Några små kristna församlingar finns utspridda i den torra, nästan ökenliknande trakten.

 

NU ÖPPNAR HERREN DÖRRARNA

Den Lutherska kyrkan i Etiopien har sedan ett antal år tillbaka etablerat nya församlingar här. Evangelister har placerats ut. Nu öppnar Herren dörrarna på vid gavel. Unga människor från muslimhem brinner för att gå ut med evangeliet till sina byar. Dopet i Chaffe Jila kan vara början på något helt nytt, nämligen att stora skaror från detta område flyttas från mörker till ljus, från satans makt till Gud och blir Jesu Kristi vänner.

 

GUDS ANDE VERKAR

Vanligtvis väcker inte ett dop av en person någon större uppmärksamhet. Men när en abagaz döps och öppet bekänner sig till Jesus Kristus, kommer det reaktioner. En ung kristen man berättade för mig att hans familj – alla muslimer – nu börjat fundera på sin situation. När deras ledare vänt ryggen till islam, hur skall de då göra? Guds Ande rör om i människors inre och kallelsen går ut.

 

MÅNGA KAN FÅ SYN PÅ JESUS KRISTUS

Gosee Woyesu satt längst fram i det lilla hyrda, fullsatta rummet som används som kyrka. På huvudet hade han den typiska lilla muslimmössan, liksom miljontals andra etiopiska män. När det var dags för dopet reste han sig, tog av mössan och svarade ja på dopfrågorna. Efter dopet överlämnade han sin muslimmössa till en av kyrkans ledare, ato Milkias. En enkel handling med ett enormt symbolvärde. Herren har öppnat upp! Denna bekännelsehandling kan leda till att många, många får syn på Jesus Kristus. I sitt vittnesbörd lovade den nydöpte att gå hem och berätta om Jesus, den enda Vägen, för sina fyra fruar och sina trettiofyra barn och övriga bybor. Pris ske Gud! Nu planerar man att bygga en kyrka i Chaffe Jila.

 

GUDS RIKE VÄXER

Nya församlingar växer upp i Etiopien. 20 kilometer norr om Asella, i byn Boru, finns sex personer och ett nyköpt hus. Qes Mekonnen från Asella har kontakter med dem och snart etableras en ny församling i byn Boru. I södra Etiopien växer Guds rike enormt. Ungdomarna studerar Bibeln, ber och sjunger tillsammans. Tusentals etiopier saknar en egen Bibel, de brinner av längtan att läsa Guds ord! Många fler exempel kunde ges.

 

UNDERSKOTT, UNDERSKOTT, UNDERSKOTT

Parallellt med dessa glädje- och tackämnen ringer innehållet från protokoll och andra rapporter från Sverige i mina öron. ”Underskott, underskott, underskott… tyvärr tvingas vi skära ner på anslagen till missionen i utlandet… mindre anslag till samarbetskyrkorna… MBV:s ekonomi är mycket bekymmersam… gåvorna minskar, utgifterna ökar…”

 

FINNS DET NÅGRA MISSIONSVÄNNER I SVERIGE?

Hur skall vi på fältet förklara detta fenomen för våra bröder och systrar? Från MBV:s början, genom hela dess historia fram till i dag har vi bett och bönfallit Herren om väckelse på missionsfälten. Nu är det väckelse! Herren visar detta varje dag! Plötsligt saknas medel då de verkligen behövs.

Argumenten är många mot ett aktivt, regelbundet givande. Men inte ett enda av de argument som används hemma kan omintetgöra behoven för våra samarbetskyrkor. Kanske det inte finns några missionvänner i Sverige?

Kanske Jesu Kristi blod inte betyder något? ”Men det är ju detta med kyrkofrågan, ledarskapet, bekännelsen, arvet. Vi behöver nya metoder, tilltalande layout, modernare stil, lockande ämnen, missionen i utlandet är ointressant. Vi måste satsa på Sverige!”

 

ANDLIG DÖD ELLER ANDLIGT LIV?

En stor bov i dramat är Mammon. Vi anser oss behöva pengar till barnen, pensionsfonden, aktierna, oförutsedda utgifter, bilbytet, lånet, en trygg ålderdom, resor, ny dator m.m. Efter allt detta kanske vi kan ge något litet tillbaka till Herren. Beteendet vittnar inte om andligt liv utan om andlig död. Missionssällskapet består till stor del av höginkomsttagare, hur kan då sällskapet dras med ett ständigt underskott?

 

BED FÖR DEN NYDÖPTE

Tillbaka till Chaffe Jila. Gosee Woyesu, den nydöpte mannen, satte sig på sin plats. Lite ovant, men dock aktivt, deltog han i sångerna och bönerna. Hans panna bar tydliga spår efter muslimmössan. Mössan hade hindrat solljuset att tränga in, nu kunde ljuset strömma in i hans inre, mörkret hade förvandlats till ljus. Be för vår vän Gosee i Chaffe Jila! ”Gud, vår Frälsare, vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen” 1 Tim. 2:4.

Johnny Bjuremo präst och missionär i Etiopien

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan