Kom till korset!

Gud förbjude, att jag nånsin skulle berömma mig av något annat än vår Herres Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Gal. 6:14.

Bön: Helige Ande, låt mig personligen få erfara betydelsen av Kristi kors i mitt liv. Amen.

Korset lyses upp av påskdagsmorgonens ljus. Han som dog för våra synders skull är uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull. Detta är den enda grunden för vår frälsning, och detta är vår enda berömmelse.

Hade då Paulus inget annat att berömma sig av? Jo, han hade en lång meritlista att visa upp. Han tillhörde Guds egendomsfolk. Han var en ostrafflig man, mätt efter lagens mått. Han hade utbildats av Gamaliel i Skrifterna.

En dag mötte han Jesus. Mötet med den uppståndne Frälsaren förvandlade allt. Paulus fick göra ett nytt vinst- och förlustkonto. Kristi kors hade blivit hans enda berömmelse.

Korset är sammanfattningen av Guds frälsningsplan. Överallt i Skriften finner vi korset. Någon har sagt: ”Bibeln utan korset vore som himlen utan sol, som en kompass utan nål eller som en lampa utan olja.”

Frälsningen utestänger all vår egen berömmelse. Frälsta av nåd har vi inget annat att bygga på och lita till än Guds gärning i Kristus. Och ”håller inte min kristendom provet, så håller min Kristus provet”.

Kristi kors skiljer syndaren från hans synd. ”Se Guds lamm som tar bort världens synd.” Det finns bara en plats i hela det oändliga universum, där vi kan bli befriade från vår synd. Den platsen är Golgata.

Kristi kors skiljer de frälsta från de förlorade. Det är lika allvarligt som sant. Vi ser det på Golgata. Korset i mitten skilde de båda rövarna från varandra. De hade haft sällskap ända dit. Den ene rövaren fick följa Jesus till paradiset, den andre ”svalt ihjäl med livets bröd vid sin sida och gick till förtappelsen”. Korset skiljer människor åt, men för alla som vill komma står Frälsarens famn öppen.

Kristi kors förenar. Det förenar människan med Gud. Kristus är Guds väg till oss och vår väg till Gud. Korset rest mot himlen talar om en ny väg till gemenskap med Gud.

Korset förenar människor i en gemenskap som går över alla gränser, en gemenskap som har evighetsperspektiv. ”Ty Jesus skulle dö för folket, och inte bara för folket, utan också för att samla Guds kringspridda barn till ett.”

Martin Svensson KUS:s ungdomssekreterare, Kristianstad

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan