Sju nya präster i Wollaitasynoden

Som nämndes i förra numrets missionsnytt var söndagen den 7 februari uppskattningsvis 5 000 människor samlade i Soddo i Etiopien för att bevittna prästvigning av sju evangelister. Wollaitasynoden med närmare 50 församlingar har varit i stort behov av fler präster som kan tjäna folket i församlingarna. Dessa är i de flesta fall inga små församlingar utan kan bestå av 100 till 2 000 medlemmar.

Guds ord har burit rik frukt i Wollaita, och det var en stor glädje för medlemmarna att nu få uppleva denna prästvigning. Flera av dem som prästvigdes har länge tjänat som evangelister i församlingarna i Wollaita. Prästvigningen leddes av qes Mekonnen Geremew, föreståndare för Lutherska seminariet i Asella.

Må Gud utrusta dessa präster till att predika Ordet i Andens och kraftens bevisning och till att vara goda och trogna tjänare i Herrens hjord! Hälsningar

Jan-Åke Johansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan