Allt är färdigt. Kom nu till bröllopet!

Himmelriket kan liknas vid en konung, som höll bröllop för sin son. Matt. 22:2.

Sommaren är bröllopens tid framför andra. En glädjens tid för alla som blir bjudna! Det är också glädjande att se kristna ungdomar vänta med att komma samman, tills de blivit förenade med varandra inför Guds ansikte, se dem bjuda in Jesus och få honom och hans rika välsignelse med i sina hem.

 

GUDS RIKES BRÖLLOPSFEST ÄR TILLREDD

Vad är Guds rike?

Det innebär att Gud regerar över allt och att hans heliga vilja sker. I Ps. 145 läser vi: ”Ditt rike är ett rike för alla evigheter, och ditt herradöme varar från släkte till släkte.” Jesus ”predikade Guds evangelium och sade: Tiden är fullbordad och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangelium”.

Guds rike är nådens rike på jorden och härlighetens rike i himlen. Det finns här och nu. Jesus uppmanar oss att söka det: ”Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet” och att be om det: ”Tillkomme ditt rike.”

Jesus erbjuder oss Guds rike som en gåva. Den gåvan kallas också frälsning och evigt liv. Jesus sade till Sackeus: ”I dag har frälsningen kommit till detta hus.” Jesus sade om sig själv: ”Var och en som tror på honom skall ha evigt liv i honom.”

Jesus är själv frälsningen, Frälsaren, Livet – det evigt varande, ja, Guds rike, himmelriket.

Hur tillreddes bröllopsfesten och för vilka?

Guds välskapade människor var olydiga mot Guds heliga vilja och föll i synd, ”och med synden kom döden. Så kom döden att råda över alla människor, eftersom alla syndade”, vilket innebär en evig skilsmässa från Gud i fördömelsens boning. Vi oheliga människor kan inte av oss själva få ny gemenskap med Gud. Vi är som vilsegångna får utan herde.

”Men Herren lät allas vår missgärning drabba honom.” ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son.” Han är ”Guds Lamm, som borttager världens synd.” Om sitt verk säger Jesus: ”Det är fullbordat.” Paulus vittnar: ”Vår Herre Jesus utgavs för våra synders skull och blev uppväckt för vår rättfärdiggörelses skull.”

 

GUDS RIKE ÄR BRÖLLOP OCH FEST

”Allt är färdigt. Kom nu till bröllopet”, till Jesus, nu genast, genom

  • att bekänna dina synder inför Gud och be om förlåtelse för Jesu skull,
    • att tro och förtrösta på att Jesus verkligen dött för alla dina synder. Detta leder till
    • att du börjar tacka Gud för syndernas förlåtelse för Jesu skull. Du får en önskan att ”vara så till sinnes som Jesus Kristus var”. Då får du många ärenden till Frälsaren och många orsaker till att ”lova Herren, han som förlåter dig alla dina missgärningar”.

Så kan du få erfara att bröllopsfesten i ”Guds rike består i rättfärdighet och glädje och frid i den helige Ande”. Rom. 14:17. Bröllopet tillrett står, kom, här är rum!

John-Erik Ekström predikant

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan