Bed om väckelse i Sverige!

Våren har passerat och försommaren är här. Naturen har grönskat och träden och örterna pryder marken med en härlig blomsterprakt. Gud, vår Skapare och Herre, uppväcker varje vår sin skapelse till sprudlande liv. Även om vi bereder jorden i åkern och trädgårdslandet, så är det mark som gjorts fruktbar genom Skaparens kraft, och det vi sår och planterar är frön och korn och rötter, som fått liv av Guds hand.

Under åtskilliga år har många kristna i vårt land bett om en andlig väckelse. Vi kan inte skapa andligt liv och en levande tro på Jesus, men den Helige Ande kan. Och Jesus har gett sina lärjungar uppdraget att gå ut i hela världen och predika evangelium för alla folk. Kristi kyrka har det uppdraget intill denna tidsålders slut. Enligt många kännetecken, som Jesus själv talat med sina lärjungar om, kan det inte dröja så länge förrän han kommer. Inte minst därför är det viktigt att missionsivern inte slocknar i de kristna leden.

Men kommer det månntro någon andlig vår mer i Sverige? Eller är det höst och kommer det bara att förbli höst den korta tid som är kvar? Missmodets ande kan ibland inbilla oss det. Men missmod och slöhet får inte ta överhand över den som mött Jesus, den korsfäste och uppståndne Frälsaren, och som fötts på nytt till ett levande hopp. Kristi kärlek och livet i Jesus föder kärlek och missionssinne hos en kristen.

Det är dock Herren själv som genom Ordet skapar förutsättningarna för andlig växt. Det är också han som utrustar arbetare för uppdraget och som ger såningsmännen det levande utsäde som bär förblivande frukt.

Du som läser detta – bed att Guds Helige Ande på ett märkbart sätt kommer till vårt land denna sommar, ja, att Herren särskilt besöker din hemtrakt och ditt hem!

Bed för alla Herrens sändebud om kraft att förkunna hans Ord till väckelse och omvändelse! Bed för präster och predikanter att predikan inte blir tomt svammel utan ett klart budskap med sikte på åhörarnas frälsning!

Bed för sommarens kristna barnundervisning och för lärarna! Bed för alla konfirmanderna och konfirmandledarna i sommar, inte minst för tonåringarna på våra missionsgårdar!

Bed om daglig omvändelse för egen del och om hjälp att vandra livets smala väg! Bed om hjälp, särskilt inför de svåra vägsträckorna i livet, men glöm inte att tacka för att vägen i Jesu spår leder hem till livets land!

Arthur Einarsson ordf. i NSM

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan