Bön- och faktaruta

Konflikten mellan Etiopien och Eritrea får minimalt med utrymme i svenska medier. Det är inte MBV:s uppgift att på något sätt blanda sig i ländernas politiska förehavanden, utan att på vår Uppdragsgivares befallning tillsammans med våra samarbetskyrkor, LCEr och LCEt, förkunna fridens evangelium och bistå människor i olika nödsituationer. Saklig information är behövlig för att Guds folk ska kunna stå med i förbönens viktiga sak:

”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” 1 Tim. 2:1–4.

I tidningen METRO fanns den 18 maj en artikel med rubriken ”De bortglömda krigen dödar tiotusentals”, varifrån vi citerar:

Konflikten mellan Etiopien och Eritrea rymmer i det tysta något som liknar den etniska rensning som rapporteras från Kosovo. Under andra halvåret 1998 deporterades drygt 50 000 eritreaner från Etiopien, rapporterar Amnesty International, vars representanter på plats studerat utvecklingen.

Deporteringarna har fortsatt med oförminskad omfattning de första månaderna i år.

”Kvinnor, varav en del gravida, barn, åldringar, till och med sjukhuspatienter, arresteras nu och körs i väg mitt i natten”, rapporterade en av organisationens utsända tidigare i år. Människorna tvingas stiga på en buss och dumpas senare vid gränsen, på eritreansk mark. Familjer splittras eftersom männen körs i väg först. (– – –)

Etiopien hävdar dessutom att 40 000 etiopiska medborgare i sin tur deporterats från Eritrea.

Kriget mellan Etiopien och Eritrea bröt ut i maj 1998 och trappades upp med flyganfall i februari i år.De tidigare nära allierade, som tillsammans stred mot den tidigare etiopiska regimen, blev oense om gränsdragningen mellan länderna, vilket ledde till ett bittert krig.

Det talas om att så många som 50 000 soldater dödats. Det rapporteras om flygattacker mot civila och att 300 000 människor har drivits på flykt.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan