Missionsnytt

Etiopien

I e-post från Addis Abeba den 23 juli skriver Jan-Åke Johansson bl.a. följande:

”I Qersa har gudstjänstlivet fått ett uppsving. Jämfört med samma tid förra året är det mer än dubbelt så många åhörare nu på söndagarna.

Prästen, qes Abraham, har fått mycket att göra när det gäller att undervisa alla nya kristna. Även outreach-församlingen i Qentchere har många nya medlemmar. Medlemmarna håller där på att bygga en kyrka. Qes Abraham besöker denna församling varje vecka.

Av de evangelister som nyligen examinerades vid seminariet i Asella ska en placeras i Qersa och en i Qentchere. Guds rike går framåt.”

Carina och Johnny Bjuremo, med barnen Julia, Simon och Johanna, ankom till Sverige den 7 juli. Hanna-Karin och Workneh Hechamo ankom till Sverige den 28 juli.

 

Kenya

Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson återvänder i september till Kenya. Karin fortsätter i sina arbetsuppgifter vid diakonissutbildningen på Ogango. Gunnel kommer som tidigare att ha ansvar för missionens ekonomi och administration. Definitiv placering för hennes del är ännu inte helt fastställd, men det mesta pekar mot att även Gunnel kommer att vara bosatt på Ogango.

MBV:s styrelse har kallat Jacob Waldemarson, Norrköping, till en ettårig missionstjänst i Kenya. Jacob, som är 23 år och son till Gunnel och Harald Waldemarson, Vikbolandet, vistades tillsammans med familjen i Kenya under åren 1979‒86. Han är utbildad möbelsnickare och har några års praktik i yrket. 1998‒99 gick han Bibelskolan på Strandhem. I samråd med ELCK planeras insatser i kyrkans litteraturarbete, särskilt med avseende på bibel- och bokdistributionen. Processen med ansökan om arbetstillstånd har satts igång av ELCK och förhoppningen är att Jacob skall kunna resa till Kenya så snart tillståndet utfärdats.

Under en längre tid har MBV och ELCK arbetat med en s.k. organisationsstudie, med assistans och stöd från Svenska Missionsrådet. Avsikten är att respektive organisation bearbetar, beskriver, belyser sin identitet och administration, och att man därefter tillsammans utbyter erfarenheter om samarbetet förr, nu och försöker se in framtiden. Vi avser att mötas i Nairobi den 15‒17 september. Per-Martin Hjort och Roland Gustafsson, tillsammans med Karl-Erik Lundgren från Svenska Missionsrådet (SMR), besöker därför Kenya för att tillsammans med våra Kenya-missionärer delta i överläggningarna med ELCK. SMR har välvilligt beviljat medel för detta seminarium och dess resor. I förlängningen av Kenya-seminariet besöker Hjort och Gustafsson också Etiopien under tiden 19‒23 september.

 

Peru

Den 9 september reser två praktikanter på ett c:a tre månader långt besök i Peru. Johanna Hansson, som är 21 år, kommer från Knislinge och har avslutat sina gymnasie- och folkhögskolestudier, skall tillsammans med Hanna Svensson, 20 år och från Kristianstad, med avslutade gymnasiestudier och diverse arbetslivserfarenhet, under hösten praktisera hos våra missionärer i Chiclayo. Praktikanterna finansierar själva huvuddelen av sina resor, men MBV bistår med kost och logi under vistelsen i Chiclayo.

 

Sverige

Några hemmavarande missionärsfamiljer har under sommarens lopp välsignats med tillökning. Den 26 juni föddes Per-Emil, son till makarna Karin och Anders Hansson, Hästveda, och den 2 juli föddes Ingrid, dotter till Emma och Henrik Birgersson, Göteborg.

Roland Gustafsson

Tacka Gud för

– det världsvida missionsuppdraget, att Jesus, missionens Herre, har all makt i himlen och på jorden och att han sörjer för uppdragets genomförande

– våra missionärer i Eritrea, Barnabas Mebrahtu; Etiopien, Christina och Jan-Åke Johansson; Kenya, Karin Gunnarsson och Gunnel Gustavsson; Peru, Sinnika och Håkan Ekström samt Helene och Preben Koefoed-Jespersen

– våra missionärer i hemlandet, Hanna-Karin och Workneh Hechamo, Carina och Johnny Bjuremo, Paula Söderlind, Kerstin Nilsson, Jacob Waldemarson, Emma och Henrik Birgersson samt Karin och Anders Hansson

– våra samarbetskyrkor, dess ledare och medarbetare, i Afrika och Peru

 

Bed Gud om

– att han också fortsättningsvis öppnar dörrar för Ordet på missionsfälten

– hälsa, krafter, ledning och frimodighet för alla missionärer, ute såväl som hemma

– beskydd över våra Peru-praktikanter, Johanna Hansson och Hanna Svensson

– goda samarbetsrelationer, i våra egna sammanhang såväl som i förhållande till våra samarbetskyrkor

– att förse med tillräckliga resurser – med arbetare och ekonomiska medel – i missionens och samarbetskyrkornas arbete

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan