Att föreställa – men icke vara

Det är märkligt att en så stor del av evangelierna ägnas åt en uppgörelse med fariséismen. Det beror nog på att fariséismen alltid kommer att vara en av trons värsta fiender. Låt oss för ett ögonblick se in i fariséismens garderob. Den har många avdelningar. Där finns en för Svenska kyrkan, en för frikyrkan, en för gammalkyrkligheten, en för Bibeltrogna Vänner – ja, det finns faktiskt en avdelning för varje människa. Låt oss då se på vår garderob. Vad finns det där ?

 

PRÄKTIGHETSKLÄDERNA

När vi tar på oss dem blir vi skötsamma och väluppfostrade, trevliga och snälla. Vi beter oss hela tiden kristet kärleksfullt. Vi sitter snällt på alla möten. Allt detta kan vara riktigt, men faran är när vi tror, att bara vi har de kläderna, då är vi på rätt väg. Fariséerna var ju just fina och kärleksfulla människor. Ändå säger Jesus att de har djävulen till far (Joh. 8:44).

 

ANDLIGHETSKLÄDERNA

Vi kanske har varit med om en stark andlig upplevelse. Det har blivit lättare att be, läsa Bibeln, vara med på läger och möten utan att bara tänka på fotbollsturneringar och killar eller tjejer. Nu ska det bli allvar av vår tro. Nu ska vi satsa helt. Gamla syndavanor lyckas vi besegra. Ja, allt går så lätt. Det råder andlig högkonjunktur. Med Guds hjälp ska vi besegra varje motstånd. Faran är nu att vi börjar tro att vi har hunnit så mycket längre än andra i vår tro. Det andliga högmodet ligger nära. Gud är ju på vår sida… Fariséerna tillhörde just det andliga jet-setet. De stod i gathörnen och bad, de fastade och offrade. I allt gav de Gud äran. De var en väckelserörelse. Ändå säger Jesus att de saknar det andliga livet…

 

RENLÄRIGHETSKLÄDERNA

Vi kan hela trosläran. Vi kämpar för den rena tron. Vi är snabba med att rätta alla som har fel. Lite föraktfullt talar vi om avfallna biskopar. Vi har färdiga svar i de flesta frågor: kvinnliga präster, andra religioner, homosexualitet… ja, listan kan göras lång. Faran är att vi genom detta låter Guds ord drabba andra, men inte oss själva. Vi ser inte nöden hos den människa som uttryckte sitt tvivel. I stället demolerar vi hennes argument mycket snabbt. Och så ser vi inte att bakom våra snabba svar gömde sig föreställningen om att vi har en särskild favör hos Gud. Svaren finns där i Bibeln, men frågan är om vi ödmjukt ställer oss under den, så att Bibelns ord får drabba oss, inte bara alla andra.

 

KAMELEONTKLÄDERNA

I dem blir vi enormt anpassningsbara. Vi har alla de rätta åsikterna i våra sammanhang, men på arbetet och i skolan tiger vi. Vi är inte utan åsikter om våra kamraters åsikter, men vi vågar aldrig samtala med dem om livet och tron. Det är vattentäta skott mellan tron och vardagen. Fariséerna kunde ofta dra sig undan. De var inte som den stora massan…

 

MISSUNNSAMHETSKLÄDERNA

Vi har varit med så länge. Hela vårt liv har vi gått i kyrkan och på möten. Så plötsligt möter vi människor som fått en ny glädje över livet med Jesus. Det är så levande för dem. De är så fria. Man kan verkligen se att Guds Ande bor i dem. ”Men varför missunnar Gud mig att vara glad och fri? Jag har ju varit trogen i så många år.” Så kände nog många fariséer det på Jesu tid. Här kom dessa enkla olärda lärjungar fulla av liv och glädje, för att nu inte tala om den olärde Mästaren. ”De ska då inte sticka upp. Nog vet jag hur Gud handlar med människor. Vi måste lida. Vi måste ha det svårt, det är väl så tron växer…?” Så ser vi inte allt det goda Gud vill ge oss i Jesus.

 

VI MÅSTE FÖDAS PÅ NYTT

Men maskeraden måste få ett slut. Där håller det inte med fariséismens putsade fasader. När Jesus möter farisén Nikodemus visar han vad som kännetecknar Jesus-garderoben. ”Du måste bli född på nytt” (Joh. 3:3), säger han. Jesus vet att hur vi än försöker klä upp oss, så kommer vi aldrig undan vårt onda hjärta. Där är själva vårt grundproblem. Hur vi än försöker snygga upp oss så blir inte hjärtat förändrat. Därför måste han få ge oss ett helt nytt hjärta. Jesus talar om att det livet kommer från ovan, från Gud. Precis som vid en förlossning så ”går vattnet” (se Joh. 3:5). Vi föds genom dopets vatten till nytt liv, och precis som alla väntar på barnets första andetag, så behöver vi Guds Ande för att det livet ska finnas i oss. Jesus måste få föda oss på nytt genom sitt Ord i dopet. Det är enda vägen in i himmelsgarderoben. Bara så kan vi förändras inifrån.

Vi får del av det, som Jesus säger lite längre fram i Joh. 3, genom att tro på Jesus. Han använder där bilden av kopparormen i öknen (se 4 Mos. 21:1‒9). De som blivit bitna av ormar behövde bara se på den orm av koppar som Mose satte upp på en stång. De som såg på den blev friska. På samma sätt är det med tron. Vi får se på Jesus, tro på honom, så blir vi hjälpta. Bara så kan vi få nytt liv. Vi kan inte skapa det själva. Vi kan inte klä upp oss. Det måste födas innanför skinnet, så att vi får ett nytt hjärta. När en människa föds på nytt får hon ett nytt centrum: Jesus blir centrum i stället för den begränsade värld som finns före födelsen. Där kretsar ju allt kring oss själva.

Jesus beskriver detta på ett annat sätt i Matt. 12:33‒37. Det handlar om att gå in i Guds goda förråd. Där får vi hämta Guds goda hos Jesus och så får vi liv. I Jesus-garderoben hämtar vi det gudomliga livet gratis utan förtjänst.

 

VAD INNEBÄR NU DETTA?

Jag hörde för många år sedan en berättelse om en präst som avtackades för många års tjänst i en församling. En man i församlingen reste sig och sade: ”Du är en stor syndare, men Gud har gjort nåd med dig.” Att vara kristen är att få leva som en människa som Gud har gjort nåd med. Egentligen är det skillnaden mellan fariséism och kristendom. Jag är en syndare – men får av nåd hela himmelens härlighet. Jesus ger mig sin renhet, sitt liv och sin kraft. Allt finns där gratis hos honom. Därför kan det vara eländigt, fegt, svagt, trasigt – men för Jesu skull kan Guds fullhet finnas hos en fattig syndig människa. Ja, det är egentligen det som är himmelens port: syndig, svag, men iklädd Jesus. Han genomsyrar hela vår varelse. De kläderna består av tre lager: Jesu renhet – så att jag får vara en benådad syndare, Jesu kraft – så att jag kan tjäna honom mitt i alla mina svagheter, Jesu härlighet – så att himelens härlighet kan lysa fram i ett bräckligt människoliv.

Ytterst handlar det om i vilken garderob vi hämtar vår image: i Jesus-garderoben, så att Jesus blir ett med oss, eller i vår farisé-garderob, där vi försöker vara något som vi inte är. Skillnaden mellan dem är skillnaden mellan liv och död.

Göran Landgren Kh, Örby-Skene

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan