Missionsnytt

Eritrea

I brev av den 19 augusti redogör Barnabas Mebrahtu för det gångna skolårets verksamhet vid musikskolan i Asmara. Av 75 sökande antogs 30 elever och under tiden 11 september 1998–30 maj 1999 lyckades 27 elever genomföra och avsluta kursen. I september startade en ny kurs till vilken 20 elever antogs bland 125 sökande.

 

Etiopien

Vid MBV:s styrelses sammanträde på Fridhem den 25 september avhandlades ett antal ärenden som berör missionens åtaganden i LCEt:

Per-Martin Hjort och Roland Gustafsson rapporterade från sitt besök i Etiopien under tiden 20‒22 september. I samtal med kyrkans generalsekreterare ato Gudeto Bonso hade det framkommit förtydliganden av den konfliktsituation som under en tid funnits i LCEt och i vilken även MBV:s missionärer på olika sätt involverats. LCEt har gett uttryck för ett fortsatt behov av missionärsinsatser men samtidigt deklarerat att man, i samråd med MBV, måste utarbeta tydligare arbetsbeskrivningar för de missionärer som är verksamma i kyrkans arbete.

Styrelsen beslutade därför be Per- Martin Hjort att under tiden oktober – december 1999 fungera som MBV:s fältrepresentant i LCEt. Per-Martin har välvilligt ställt sig till förfogande för detta uppdrag och reste därför till Etiopien den 25 oktober. Låt oss omsluta såväl honom som hans familj i hemlandet i förbön!

(Se också Per-Martin Hjorts redogörelse på annan plats i tidningen om det aktuella läget i LCEt, sidorna 21‒22).

Styrelsen beslutade, på begäran av LCEt:s styrelse, att bevilja följande engångsanslag för 1999:

  • extra anslag till löner för evangelister, SEK 8 000:–
  • stöd till nödhjälp bland kyrkans medlemmar i området kring sjön Zwai, SEK 8 000:-.

Hanna-Karin och Workneh Hechamo är sedan den 12 oktober tillbaka i Addis Abeba. I e-post av den 13 oktober skriver Hanna-Karin: ”Inte för att det skulle behövas, men för ordningens skull skickar jag ändå ett litet meddelande att vi kom väl fram i går kväll. Planet landade tidtabellsenligt. Till vår stora förvåning – och glädje – var både qes Bahta och ato Gudeto och mötte oss! Vi var nog lite undrande hur allt vår bagage skulle kunna rymmas i qes Bahtas lilla folkvagn, men det gick tack vare att han hade takräcke där vi kunde binda fast tre stora väskor och så fick vårt tunga handbagage plats i bagageutrymmet och vi fyra jämte två gitarrer inne i bilen. För allt tackar vi Gud, för hjälp och beskydd! Det känns bra att vara tillbaka, men ingen värme än. I morse vid 9-tiden var det 17 grader i matrummet och 16 utomhus.”

 

Kenya

Gunnel Gustavsson, tidigare stationerad på Itierio, är numera tillsammans med Karin Gunnarsson bosatt på Ogango. I brev från Gunnel i slutet av september skriver hon bl.a. följande om sitt uppbrott från Itierio: ”I söndags var jag på Itierio och deltog i gudstjänsten. Jag gav en hälsning och meddelade att jag nu kommer att bo på Ogango. Kyrkan var full trots ett synodmöte i Gesonso, som ligger väldigt nära Itierio. Det är roligt att se fulla kyrkor, det inger hopp!” Ogangoadressen är följande: P.O. Box 234, Nyamira, Kenya.

I e-post av den 18 oktober redogör Karin Gunnarsson för såväl bekymmer som glädjeämnen i ELCK:s arbete. Hon citerar från Jes. 51:3: ”Ja, Herren tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik Herrens lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud” och avslutar brevet med uppmaningen: ”Låt oss alltså fortsätta frimodigt!”

 

Peru

I mitten av oktober avslutade Helene och Preben Koefoed-Jespersen sina språkstudier i Arequipa och flyttade till Chiclayo. Deras adress är nu följande: Apartado 400, Chiclayo, Peru. De håller f.n. på att introduceras i församlingsarbete och administration. Dessa uppgifter övertar de från Sinnika och Håkan Ekström, som i december avslutar sin period och återvänder till Sverige.

 

Sverige

Paula Söderlind, som har tjänstledigt från sin missionstjänst, har f.n. följande adress och telefonnummer: Rundvägen 7A, 891 41 Örnsköldsvik. Tel. 0660-833 10.

Qes Mekonnen Geremew, präst i LCEt, som bedriver kompletterande teologiska studier vid Misjonshögskolan i Stavanger, Norge, besökte Sverige under c:a en veckas tid i oktober och medverkade bl.a. på en missionsdag i Göteborg (se nästa sida).

Vi räknar med att han vid årsskiftet skall kunna återkomma och göra flera besök i föreningar och på missionsgårdar i såväl Sverige som Danmark. Vi vill redan nu informera om ett par planerade seminarier under vintern/ våren år 2000, med betoning på missionen i Peru och i Kenya: På Åhus Missionsgård den 29 januari och på Missions- och Ungdomshemmet Fridhem den 18‒19 mars.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan