Våra hem

Dessa ord som jag i dag ger dig skall du lägga på ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem, när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 5 Mos 6:6‒7.

”Herren gav sitt folk Israel föreskrifter för gudstjänstfirandet i templet. Detta var viktiga saker, för hela folket skulle samlas där vid högtiderna.

Men Herren gav också föreskrifter för gudstjänsten i hemmet, och detta var det allra viktigaste. Så är det hos judarna än i dag. Den verkliga gudstjänstplatsen är hemmet snarare än synagogan.

Detta skall vi som kristna lägga märke till, för det angår oss i allra högsta grad. Se efter vad Gud säger till sitt folk: De ord som han har gett oss skall vi inpränta i våra barn. Vi skall tala med barnen om Gud. Det skall vi göra i hemmet, när vi samlas till måltid, och vi skall använda alla tillfällen att tala med barnen om Guds ord.

De kristna hemmens husandakter med Guds ord, bön och sång betyder mer för Guds rikes utbredande än alla våra specialkampanjer tillsammans.

Lägg märke till detta: de kristna hemmens husandakter med Guds ord, bön och sång betyder mer för Guds rikes utbredande än alla våra specialkampanjer tillsammans. Inget ont om våra satsningar och vår verksamhet. De kan nog vara bra. Men familjeandakten i hemmet är något som inte kan undvaras.

Mor och far har ansvar för barnens kunskap om Gud och för deras tro på Jesus. Det är deras heliga plikt att ta alla tillfällen till att tala med dem om Gud och att lära dem kristendomens grunder.

Ibland möter man tyvärr kristna som förklarar att de inte håller några familjeandakter. De vill inte tvinga barnen att sitta stilla så länge, säger de. Det är bättre att vänta tills de förstår lite mer. Att kristna människor kan vara så korttänkta! Barnen lider inte av att behöva sitta stilla en stund. När de ser att mor och far sitter stilla, lär de sig snart att göra likadant. Dessutom förstår och uppfattar barnen betydligt mer än de vuxna tror.

Heliga och goda vanor är karaktärsdanande. Det finns ingenting bättre du kan göra för dina barns karaktär än att hålla familjeandakt och tala med dem om Jesus. Låt dagen börja och sluta med bön. Låt måltiderna vara helgade av bön. Och låt andaktsstunden kring Guds ord bli dagens höjdpunkt.

Han har själv sagt att vi skall göra det. Vi har just läst det i Bibeln.”

Så har Carl Fr. Wislöff skrivit i Bröd för dagen.

Guds välsignelse vilar på ett särskilt sätt över de hem, där han får bo med sitt ord, sin Ande, sin vilja och sin kärlek.

Må vi tänka på att Gud har instiftat äktenskapet – och hemmet! Gud har fogat samman man och hustru till hjälp för varandra, säger Skriften, Matt. 19, och han vill låta sin välsignelse vila över dem och deras hem. De ska låta sig fyllas med Anden, Ef. 5.

Då underordnar sig de kristna hustrurna sina män och visar dem aktning, på samma sätt som de underordnar sig Herren.

Så som Kristus älskade Kyrkan och gav sitt liv för henne, så ska männen älska sina hustrur. De är ju deras egna kroppar. Den som älskar sin hustru, han älskar sig själv. Välsignat är det hem förvisst, som har sitt allt i Jesus Krist!

John-Erik Ekstrom predikant, Örkelljunga

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan