Julhälsning från stillahavskusten

Öknen och ödemarken skall glädja sig, hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja. Den skall blomstra skönt och fröjda sig, ja, fröjda sig och jubla. Libanons härlighet skall ges åt den, Karmels och Sarons prakt. De skall få se HERRENS härlighet, vår Guds majestät. Jes. 35:1‒2.

Tänk, så lyder löftet vi har fått att gå ut på. En dag ska ödemarken blomstra med blommor som aldrig vissnar.

Dessa verser får sådan aktualitet när man går i sanden och bland stenarna, vandrar bland de människor som inte vill ta emot evangelium, och när jag möter mitt eget missmods torka. Då säger Guds ord att öknen ska blomstra. Det är löften som övergår mitt förstånd; det är Guds löften.

Från Peru vill vi gärna tillönska er, läsare av Till Liv, en god jul. Tack för ert engagemang och er uppmuntran under året! Tack för att ni tillsammans med oss vill vända er till Gud, som är missionens Herre, och be honom leda oss i arbetet med att sprida kunskap om honom till liv och frälsning för ännu fler som inte har hört om Jesus!

Juletid blir tiden för vaktombyte här i vår lilla missionärsflock. Familjen Ekström reser hem och två amerikanska familjer kommer ut. Det är mycket som måste klaffa just nu.

Alla står vi inför ett nytt årtusende. Här i Peru har det inte saknats domedagsprofeter; alla möjliga predikare har tagit sig friheten att torgföra sin version av hur denna världen ska få en ände. Det är givet att sådant bidrar till att skrämma folk, för ingen kan ju säkert veta när domens dag kommer. Ytterst få predikanter har talat om att Jesus en dag, som vi inte känner till, ska komma tillbaka och hålla dom och att det därför gäller att leva i ett personligt förhållande till Jesus och känna honom som vår Frälsare.

”Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är” Joh. 14:1-3. Jo, Jesus har gjort allt färdigt. Vi behöver inte vara rädda vare sig för det nya årtusendet eller för vad allehanda domedagsprofeter säger. Jesus har beredd en plats för dem som tror på honom; det finns en utväg. Med dessa rader vill vi härifrån Stilla havets kust önska er en god jul och ett av Herren, vår Gud, rikt välsignat nytt år! Håkan och Sinnika Ekström med barnen Nikolina, Sofie och Sebastian; Preben och Helene Koefoed-Jespersen med barnen Magnus och Milka.

Helene Koefoed-Jespersen

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan