Ljus över dödsskuggans land

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land skall ljuset stråla fram. Jes. 9:2.

Under det senaste året har detta stora frälsningsljus fått lysa in i mångas hjärtan här i Etiopien. Åtskilliga människor, som levt i mörker, har genom evangelium, det glada budskapet, fått skåda detta ljus. Mörkret har måst ge vika.

Vi missionärer har själva fått se sanningen och kraften av alla de bibelställen som talar om detta ljus. ”Ty mina ögon har sett din frälsning, som du har berett att skådas av alla folk, ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel” Luk. 2:30‒32.

Detta ord är i funktion i dag och kommer att vara det intill änden. O, vilken kraft det finns i Guds ord! Där det sås ut bär det frukt.

I det stora människohavet här i Etiopien kastas evangeliets not ut och ”fångar fisk av alla slag” (Matt. 13:47‒ 50). Talrika människor fångas av detta nät, och det får vara vår gemensamma bön att många etiopier på den sista dagen ska stå på de rättfärdigas sida, för hans skull som är hela världens ljus. ”Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus” Joh. 12:12.

När jag tänker tillbaka på året som gått, förundras jag över att ha fått se och erfara hur närvarande Herren är när människor samlas i hans namn till gudstjänster, bönemöten eller konferensmöten. Vi har stor orsak att tacka Herren för hans innerliga kärlek mot syndare, för ”vår Guds innerliga barmhärtighet… genom vilken en soluppgång från höjden har besökt oss till att skina över dem som sitter i mörker och dödens skugga, för att styra våra fötter in på fridens väg” Luk. 1:78‒79. Vilken lycka det är att bli förd in på fridens väg! Och en ännu större lycka är det att bli bevarad på denna väg intill slutet.

Ännu sitter människor i mörker och dödsskugga. Döden gör sig ständigt påmind. På grund av fattigdom kombinerad med bristfällig sjukvård dör även många barn och ungdomar i Etiopien. Och åtskilliga av dem som dör har aldrig hört talas om världens ljus.

I Qersa med omnejd, där Christina och jag arbetar på kyrkans klinik, är ett stort antal människor muslimer. Deras religion kan inte frälsa dem. Endast Jesus kan frälsa. ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta” Apg. 4:12. Det är en ständig utmaning för oss som vandrar i ljuset att försöka få med dem som ännu sitter i mörker.

Till detta uppdrag är alla kristna kallade, i både verk och förbön. Aposteln Paulus, hedningarnas apostel, blev sänd med denna befallning: ”Till dem sänder jag dig, för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade” Apg. 26:18.

Må Herren Gud ge de kristna i Lutherska Kyrkan i Etiopien och oss missionärer kraft och frimodighet att peka på Världens Ljus för våra medmänniskor!

Jan-Åke Johansson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan