Redaktören

Detta är lite av ett jubileumsnummer, slog det mig häromdagen. För fem år sedan kom det första numret av Till Liv ut. Jag bläddrade lite i den tidningen. Flera artiklar kretsade kring temat ”I Jesu namn”. Och det är med Jesus som utgångspunkt, centrum och mål som vi alltjämt vill ge ut tidningen. Därför gläds vi över att också i detta nummer, fem år senare, ha en artikel just om Jesu namn (dvs. Jesus själv) och hans betydelse för oss, se s. 7–8.

Några förändringar jämfört med tidigare kommer ni att kunna lägga märke till i och med detta nummer. Jag redogör kort för några av dem i ledaren I fokus på s. 5. Karin Gunnarsson skriver om en av trons hjältar, Hanna, i Gamla testamentet. (s. 14–15) Karin har som missionär i Kenya undervisat blivande diakonissor. Hon brukade då bl.a. stanna upp inför olika bibelpersoner – något som uppskattades mycket av eleverna. Under innevarande år har Karin lovat att i vartannat nummer skriva om en bibelperson.

Under år 2002 kommer Jan-Ulrik Smetana och Olof Göransson att dela på uppgiften att skriva Månadens förklaring. De får kort och kärnfullt i en spalt svara på en katekesliknande fråga. På så sätt får vi efter hand mer och mer kunskap inom ett viktigt men försummat område – evangelisk- luthersk troslära (s.15).

Till sist vill jag slå ett slag för bibelläsningsplanen i Till Liv. Tyvärr har bibelläsningen och den dagliga enskilda andakten så lätt för att inte bli av. Men låt bibelläsningsplanen i Till Liv bli en nyttig påminnelse om vikten av att dagligen umgås med Guds Ord. Om du inte brukat läsa Bibeln regelbundet – varför inte hoppa på Till Livs bibelläsningsplan nu? Över en fyraårsperiod leder den dig igenom GT en gång och NT två gånger. I varje nummer presenteras kortfattat de bibelböcker som är aktuella enligt planen.

Nästa nummer kommer ut i början av februari, vecka 6, då tillsammans med fördjupningsbilagan Begrunda. Gott nytt år med Jesus!

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan