Historiskt årsmöte

Lutherska kyrkans i Etiopien 27:e årsmöte hölls i Addis Abeba 25–28 februari 2000. Enligt en av veteranerna inom kyrkan, ato Tesemma Demisse, delegat för Addis Abebaförsamlingen, kom detta årsmöte att bli ett av de allra viktigaste och det klart allvarligaste sedan kyrkans konstituering 1960. Och vi är nog många som håller med: det har aldrig förut varit en sådan kris inom Lutherska Kyrkan som under tiden mellan det 26:e årsmötet (februari 1999) och det nyligen avslutade.

Efter två dagars mycket upprivande och tröttande förhandlingar kunde kyrkans enhet – tack vare Guds nådiga ingripande – bevaras, och hela söndagen kunde ägnas åt att tacka och prisa Gud för att LCEt inte, i likhet med en del andra evangeliska kyrkor i Etiopien, splittrats.

Måndagen den 28 februari användes sedan i sin helhet till att blicka framåt och en hel del konstruktiva beslut togs, bland dem två som är särskilt viktiga för kyrkans framtid.

Dels valdes en kommitté, som ska se över LCEt:s hela struktur: kanske föreslå synodindelning, undersöka relationen stationer – församlingar, utarbeta arbetsbeskrivningar och revidera konstitutionen. De som valdes in i denna mycket viktiga och nödvändiga kommitté är ato Tesemma Demisse, Jens Ipsen (som deltagit i årsmötet som privat och oberoende observatör) och qes Solomon Hailu. (Det kan nämnas att de båda förstnämnda varit med vid utarbetandet av integrationsavtalet mellan MBV och LCEt.)

Dels förrättades val till en ny styrelse. Ato Milkias Petros från Asella omvaldes, qes Bruk Wubishet från Asella, qes Million Fasika från Addis Abeba samt ato Mengistu Bedane, rektorn för skolan i Alemaya, nyvaldes. Övriga styrelseledamöter är generalsekreteraren ato Gudeto Bonso, Addis Abeba, ato Tolosa Roba från Asella, qes Daniel Wolde Kidan från Dire Dawa och ato Tadesse Bogale, Wollaita-synodens ordförande. Detta betyder att qes Bahta Betsuamlak nu efter många år lämnat styrelsen och även posten som kyrkans president.

Vid styrelsens konstituerande sammanträde den 29 februari valdes ato Milkias till ordförande, qes Bruk och qes Million valdes båda till protokollsekreterare. Vi hoppas och ber att detta ska bli ett gott tillskott till en styrelse, som vi rekommenderar er alla att omsluta i era böner.

Det är med ytterst stor tacksamhet till Gud som undertecknad skriver denna rapport. Visserligen finns det många problem kvar inom LCEt – men det allra viktigaste var ju dock att kyrkan inte delades.

Per-Martin Hjort, missionssekreterare

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan