Redaktören

Gudsfruktan – är det något som fortfarande förekommer? Något vi behöver? Fredrik Carlsson tar upp ämnet och sätter gudsfruktan i relation till människofruktan. Fredrik är ordförande i Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS), och det här mångsidiga numret bjuder också på intervjuer med några av KUS:s kortidsanställda ungdomar. (En av dem berättar f.ö. om ett vintersportläger i Värmland.) Korttidarna sprider kunskap om kristendomen som ”ett hett alternativ”. Tanken – om än inte uttrycket – finns förvisso även i Matteusevangeliet, vars särdrag beskrivs av Lars-Åke Nilsson, studierektor på Strandhems Bibelskola.

Efter att i förra numret ha definierat begreppet kultur tar Peter Henrysson nu upp frågan hur den kristne har att förhålla sig till kulturlivet – som konsument och ”producent”. Ett område där gudsfruktan inte är utan betydelse!

Invandrarfrågan får en kommentar – i ett perspektiv, som inte i första hand är politiskt.

I vårt land visar sig bristen på gudsfruktan bl.a. i sjunkande siffror över gudstjänstbesök. (Enligt uppgift är minskningen inom Svenska kyrkan 50 % de senaste åtta åren.) Men på andra håll i världen går kristendomen starkt framåt. Per-Martin Hjort framställer den globala missionen i ett uppmuntrande perspektiv, och i en annan artikel ger han glimtar från ett dramatiskt årsmöte i Etiopien. En av MBV:s Kenya-missionärer, Ingemar Helgesson, har varit engagerad i ett flerårigt trädplanteringsprojekt, vars intressanta historia han nu låter våra läsare ta del av.

Det våras! Om ungefär 14 dagar är det påsk. Gert Lindell skriver om de inledande helgdagarna – triduum.

Glad påsk! Det har vi verkligen anledning att tillönska varandra, för Herren Gud säger i sitt ord: ”Frukta icke, ty jag har förlossat dig, jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.”

Sam-Arne Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan