Vägen till livet tredje söndagen efter påsk

O, Fader, jag ber:
Tänd ljus i mitt mörker, att vägen jag ser,
att ej jag tar miste i jordlivets strid
på målet för vandringen – himmelens frid!
O, lyse det ljuset i sorgerna här
tills hemma jag är!

O, tänk vilken sång
när harporna stämmas i himlen en gång
och änglar och helgon lovsjunger Guds Son,
då sången skall vara som vattenfalls dån!
Låt tränga en ton av den sången hit ner,
o, Fader, jag ber.

O, saliga hopp,
som lyfter min tanke, min längtan dit opp
till hemmet, där synder och sorger och kval
ej plågar som här uti dödsskuggans dal,
där glädjen med sorgen ej blandas som här!
O, vore jag där!

Hans Hallebo
Hemlängtan ur En såningsman gick för att så, Ljung 1971.

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan