Jubileum – 50 år av nåd

1998 firade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner jubileum – 50 års mission i Kenya. En av de första missionärerna, Anna-Brita Albertson, anlände till Kenya 1950. Efter 45 års tjänst är hon som pensionär fortfarande bosatt i Kenya. Tag del av hennes 50-årsjubileumshögtid.

1998 firade Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner jubileum – 50 års mission i Kenya. En av de första missionärerna, Anna-Brita Albertson, anlände till Kenya 1950. Efter 45 års tjänst är hon som pensionär fortfarande bosatt i Kenya. Tag del av hennes 50-årsjubileumshögtid.

Den 5 maj är ett viktigt datum för Anna-Brita Albertson. På den dagen för 50 år sedan trampade nämligen Anna-Brita Kenyas jord för första gången, något hon gör fortfarande. Kanske med något annorlunda steg nu än för 50 år sedan. Då var stegen fulla av spänst och iver att få komma fram till målet, Wanjare Hill, nuvarande Itierio. Det var MBV:s missionär Enok Salomonsson som mötte i Nairobi och man färdades med allmänna kommunikationsmedel de c:a 45 milen från Nairobi till Kisii. Det var många byten och övernattningar utmed vägen. Den sträckan kör vi i dag med bil på sex timmar.

På Wanjare Hill bodde missionärsfamiljerna Lundström och Salomonsson. Anna-Brita fick ett rum hos Lundströms på c:a 2 x 3,5 meter. Senare bodde hon många år i villa ”Ökensången” och numera bor hon i eget hus, tre rum och kök, två kilometer från Itieriostationen.

Anna-Brita började som sjuksköterska och barnmorska och det var ett hårt arbete dygnet runt. Den som bläddrar i gamla missionstidningar finner artiklar om lyckade tvillingfödslar men också om mammor som förblödde och lämnade efter sig de nyfödda. Vidare om hur evangelium spreds och om den första dopklassen. Anna-Brita övergick så småningom till litteraturarbete och medverkade i bibelöversättningsarbete. 1988 kom hela Bibeln ut på kisii-språket.

Under dessa 50 år har många missionärer kommit och gått. Jag tänker ibland på att Anna-Brita är den som har sett oss alla nya missionärer, med alla våra misstag. Hon har hört alla som trott sig kunna det mesta om arbetet här efter några månader, men också dem som efter 10–15 år fått insikten att man ingenting förstår.

Den 6 maj inbjöd Anna-Brita till nordisk gudstjänst. Vi blev inte mindre än 19 personer, missionärskollegor från Sverige, Finland, Norge och USA. Anna-Brita hälsade oss välkomna med orden:

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet”, Klag. 3:22. Kallskuren oxfilé, potatis/morotsallad och chapati stod på lunchbordet, och alla lät vi oss väl smaka. Till efterrätt saftsoppa och skorpor.

Vid gudstjänsten tjänstgjorde Dean Apel. I sitt skriftetal utgick han från Ps. 23 och Joh. 21 utgjorde predikotext. Jesus stod på stranden och sade: ”Frid vare med er.” Han kom till lärjungarna när de stod i sina vanliga arbetsuppgifter. På samma sätt kommer han till oss i vardagen. ”Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Gå i frid och tjäna Herren med glädje!” Det får vi, av nåd, lyssna till och ta emot var vi än befinner oss, vare sig vår tjänst blir kort eller lång. Gudstjänstens sånger handlade om Kristi uppståndelse och det är i hans seger som vi får fortsätta att bedriva mission i Kenya.

Efter gudstjänsten smakade det bra med eftermiddagskaffe. På tårtan stod det: ”50 år av nåd!” Några gåvor överlämnades till Anna-Brita och hon tillönskades Guds fortsatta välsignelse.

Söndagen den 7 maj var Anna-Brita, Karin, Jacob och jag med vid gudstjänsten på Itierio. Kyrkan var som vanligt fylld till bristningsgränsen. Evangelium förkunnades. Verket har inte varit förgäves!

Gunnel Gustavsson, missionär, Kenya

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan