Herre, till vem skulle vi gå?

Det hade varit konfirmation i en kyrka i norra Skåne och nu gav prästen sina konfirmander ett minnesord hämtat från Joh. 6:67: ”Inte vill väl också ni gå bort?” Dessa ungdomar hade fått undervisning i den kristna trosläran och deltagit i kyrkans gudstjänster. Vad skulle nu hända?

”Inte vill väl också ni gå bort?” Det är en aktuell fråga även i dag. Det är så mycket som är lockande, inte minst för ungdomar. Världen lockar med sitt marknadstorg men den har endast svinmat att ge. Det fick den förlorade sonen erfara. Världen kan inte mätta din andliga hunger, din själs begär. Också på det andliga området är det så mycket som lockar. Men kom ihåg: det är bara Jesus som kan ge dig vad din själ behöver!

Nu ställer Jesus frågan till dig: ”Inte vill väl också du gå bort?” Det ligger en obegriplig kärlek bakom denna hans fråga. Tänk, Jesus har lidit och dött för dig! Han har köpt dig med sitt eget blod. Han vill att du ska följa honom och bli evigt salig. Att följa Jesus är att vandra i ljuset, att vandra i hans fotspår. ”Jag går till himlen var jag går, om Jesus blott jag följer.”

Herre, till vem skulle jag gå? Det är bara du som har svaret på alla mina frågor. Lina Sandell skriver: ”Åtskilligt trycker mig. Må det trycka mig närmare dig!” Luther säger: ”Att vara kristen är att ständigt börja från början igen.” Vad det gäller är inte en stor tro utan tron på en stor Herre och Frälsare. Han har svaret. Han är vägen, sanningen och livet.

Herre, till vem skulle vi gå med alla våra synder, våra misslyckanden och vårt onda hjärta? Det är bara du som kan förlåta. Det är bara Jesus som har makt på jorden att förlåta synder. På Golgata kors dog han för alla människors alla synder. Endast hans rättfärdighet gäller inför Gud. Vi har ingen annan att gå till.

Herre, till vem skulle vi gå med alla våra bekymmer och vår oro? Vi får kasta alla bekymmer på Jesus! Det har han lovat. Tänk så underbart! Vi har en att gå till i livets alla förhållanden. Han förstår oss. Han kan hjälpa oss. Honom kan vi be till när som helst. Han är till och med hos oss i vår sista stund på jorden. Vandrar vi i dödsskuggans dal är han med oss.

Petrus säger något mer. ”Du har det eviga livets ord.” Kristi ord är levande. Det ger liv, det föder på nytt. Detta ord bestraffar oss och varnar oss; det tröstar oss, hjälper oss och bär oss. ”Ditt ord håller oss uppe, när vi det får.” Genom Ordet drivs vi till Kristus, vår Frälsare.

Till sist säger Petrus: ”Vi tror och förstår, att du är Guds Helige.” Jesus Kristus är något. Han är den levande Gudens Son, den som profeterna utlovat. Han lever i dag!

Gå inte bort! Stanna kvar hos Jesus! En gång ska vi få se honom som han är och bli honom lika.

Gunnar Gustafsson, predikant, Vittsjö

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan