Predika evangelium!

”Evangelium till alla” var temat för MBV:s årsmöte i juni månad. En paroll som de flesta biskopar, präster och pastorer sannolikt skulle kunna ansluta sig till – i varje fall så länge de själva finge definiera begreppet ”evangelium”. Vi lever ju i en tid då snart sagt vilket uppmuntrande budskap som helst kan förses med den beteckningen. Men evangelium är sannerligen inte vad som helst.

Evangelium till alla! Evangelium gäller alla människor. Det har adress till alla. ”Så älskade Gud världen” – i betydelsen alla människor – ”att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall förgås utan ha evigt liv.” Detta har varje människa rätt att få reda på, för ”Gud, vår Frälsare, vill, att alla människor skall bli frälsta och komma till kunskap om sanningen”. Kallelsen genom evangelium ”Kom, för nu är allt färdigt!” ska enligt Jesu liknelse om den stora måltiden föras ut på gator och gränder, på vägar och stigar, ut till fattiga och krymplingar, blinda och lama och alla ska enträget uppmanas – nödgas med ett mera ålderdomligt ord – att komma till den fest som är tillredd.

Evangelium till alla! Till alla okunniga i vårt land, till alla onådda ute i världen – kan ett bibeltroget missionssällskap nöja sig med en lägre målsättning? Kan man tänka sig en högre uppgift och större nådegåva än att få vara med om att sprida evangelium?

Men givetvis är det absolut nödvändigt att vi låter Guds ord undervisa oss om vad evangelium i verkligheten är och att vi ser till att det som förkunnas och sprids verkligen är ”det eviga evangeliet” enligt Gamla och Nya testamentets skrifter. För evangelium är inte vad som helst! Den förkunnelse som går ut på att allt egentligen står väl till och som florerade på profeten Jeremias tid är i våra dagar alltför vanlig. Men om predikanter som tröstar ogudaktiga människor för att dessa ska känna sig väl till mods i sin otro säger Herren i dag som förr: ”Jag har icke sänt dem.” Lögnprofeternas positiva budskap är inte evangelium, för evangelium ”är icke vilket vackert och kristligt tal som helst”. Det skriver Axel B. Svensson, och så hänvisar han till apostelns definition i 1 Kor. 15, där Paulus påminner om vad han ”i främsta rummet” eller ”såsom ett huvudstycke” hade förkunnat, nämligen ”att Kristus har dött för våra synder, enligt skrifterna och att han har blivit begraven, och att han har uppstått på den tredje dagen, enligt skrifterna”. Evangelium handlar således om vad Jesus har gjort och talar om vilken avgörande betydelse det har för oss att Guds Son gav sig själv till en lösen för alla.

Du slipper att gå förlorad! Det betonade våra fäder, som var noga med att evangelium skulle – inte beskrivas – utan förkunnas och förkunnas fritt och utan tillsats av några villkor, som vi skulle ha att uppfylla, just därför att Jesus har gjort allt som behövde göras för att riktigt stora och grova syndare skulle kunna bli saliga för intet och frälsta av nåd.

Så förkunnade Carl Olof Rosenius, när han skrev: ”Se då här: Denna syndaförlåtelse, denna förlossning, som nu är nämnd,” (i en rad bibelcitat) ”den tillhör varje människa, from och ofrom, troende och icke troende. Du må vara hurdan du kan, så är åtminstone dina synder borttagna, utplånade, förlåtna, kastade i havets djup – detta skedde i Kristi dödstimme.” Ett viktigt tillägg! För den frälsning evangelium kungör blir inte verklighet först när vi tror på den. Evangelium talar om något som redan är gjort, färdigt och till reds, så att precis vem som vill får ta ”livets vatten för intet”.

Tig med allt dösnack på predikstolarna! Predika evangelium! Evangelium till alla!

Sam-Arne Nilsson

Foto: lightstock.com / Tina Vanderlaan